logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych - cz. 2

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych - cz. 1

Pozostaje jednak konieczność przedstawienia odpowiedzi na zadane we wstępie pytanie, czym jest właściwie projekt logistyczny? Jak już wspomniano, stopień złożoności otoczenia, zarówno najbliższego jak i dalszego, w którym obecnie działa logistyka, jest bardzo duży. Wymaga to stworzenia dedykowanej metodologii zarządzania projektem logistycznym, uwzględniającej wszystkie uwarunkowania tej dziedziny zarządzania. Należy jednak tutaj rozróżnić projekty realizowane na rzecz logistyki od projektów logistycznych. Projektem na rzecz logistyki jest projekt, którego cele niekoniecznie są zbieżne z celami logistycznymi określonego podmiotu, lecz który warunkuje funkcjonowanie logistyki w tym podmiocie. Przykładami tego typu projektów mogą być szkolenia na rzecz działu logistyki lub też infrastrukturalne, takie jak drogi i węzły komunikacyjne budowane na potrzeby specjalnych stref ekonomicznych czy też współfinansowane z Funduszy Strukturalnych.

W odróżnieniu od projektów realizowanych na rzecz logistyki, projekt logistyczny to "czasowo wyodrębnione przedsięwzięcie mające na celu realizację jednorazowego i unikalnego działania mającego na celu dostarczenie w zaplanowanym czasie, na wyznaczone miejsce i po określonym koszcie określonego dobra". Powyższa definicja wskazuje na integrację dwóch obszarów - zarządzania projektem i logistyki. Można więc wskazać, iż projekt logistyczny powinien nie tylko zawierać opisane wcześniej cechy projektu, lecz również uwzględniać wymogi nakreślonej przez Sołtysika "filozofii logistyki". Inną definicję projektu logistycznego przedstawili J. Witkowski i B. Rodawski. Według nich, "Projekt logistyczny należy rozumieć, jako jednorazowe, ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcie (zadanie), którego realizacja służy poprawie sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw, lub w układach przestrzennych". Jednak z punktu widzenia uogólnienia dalekosiężnego celu, który jest realizowany poprzez realizację projektu, projekt logistyczny można zdefiniować jako: "Czasowo, kosztowo i organizacyjnie wyodrębnione przedsięwzięcie mające na celu realizację jednorazowego i unikalnego działania optymalizującego określony proces logistyczny".
Należy tutaj wskazać także na cechy odróżniające projekt logistyczny od projektów realizowanych w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do najistotniejszych cech zaliczyć można:

  • konieczność uwzględnienia konfliktów logistycznych (kosztowych trade offs)
  • zastosowanie podczas analiz, jako kryterium decyzyjnego, całkowitego kosztu logistyki
  • konieczność zarządzania adaptacyjnego
  • konieczność konstrukcji dedykowanej do projektu metodologii jego realizacji
  • konieczność określenia oferowanego w wyniku realizacji projektu, a także w samym projekcie, poziomu obsługi klienta
  • określenie roli i lokalizacji projektu logistycznego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Kosztowe trade offs są jednym z najistotniejszych czynników, które należy przeanalizować planując projekt logistyczny. Pokazują one relacje pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonowania logistyki i są w znacznym stopniu odpowiedzialne za kształtowanie się kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Planując, a później realizując projekt logistyczny, należy przeanalizować ryzyko pojawienia się konfliktów logistycznych i przyjąć stosowne środki zaradcze, mające na celu zoptymalizowanie wyżej wymienionych kosztów. Optymalizacja kosztowych trade offs jest integralnie połączona z wykorzystaniem w projekcie logistycznym kosztu całkowitego, jako głównego kryterium decyzyjnego. Koszt całkowity jest niczym innym, jak sumą poszczególnych cząstkowych kosztów logistycznych. Jednakże wykorzystanie kosztu całkowitego, jako kryterium decyzyjnego wymaga zdefiniowania rachunku kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji i w projekcie, oraz wykonanie na tej podstawie stosownych kalkulacji. Dwie kolejne cechy, wyróżniające projekt logistyczny spośród ogółu realizowanych projektów, są ze sobą ściśle powiązane. Kolejna cecha projektu logistycznego to adaptacyjność zarządzania takim projektem. W praktyce realizacji projektów logistycznych, często na etapie planowania, zakłada się słabo zdefiniowany cel (tak zwane zamierzenie projektowe), który w trakcie realizacji ulega stopniowemu uszczegółowieniu i doprecyzowaniu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 18 wrzesień 2012 06:14

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w…

PKN ORLEN rusza z budową własnej sieci ładowarek elektrycznych w Polsce

Koncern rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw. Właśnie...

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz…

Poczta Polska S.A. i PKP S.A. chcą współpracować na rzecz rozwoju logistyki

Dwie z największych spółek Skarbu Państwa: PKP S.A. i Poczta Polska S.A. podpisały list intencyjny...

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj