Logistyka.net.pl

Wózki terenowe MANITOU

Magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy

Zbigniew M. Skowroński

Wózki terenowe MANITOU
Przez wózki terenowe rozumie się jezdniowe środki transportowe, przystosowane do przemieszczania się w trudnym, najczęściej miękkim i nieutwardzonym terenie. Są one przeważnie wyposażone w cztery koła napędowe o większej średnicy i równocześnie skrętne.
Mają one powiększony prześwit między dolną płaszczyzną konstrukcji wózka a jezdnią. Bardzo dużym producentem tego rodzaju wózków jest międzynarodowa grupa MANITOU, z Ancenis w zachodniej Francji, leżącym niedaleko
Nantes oraz znanego portowego miasta
St. Nazeire. Grupa MANITOU zatrudnia 2200 pracowników w 20 zakładach na całym świecie. W 1999 r. sprzedała swoje wyroby o wartości 614 mln EURO. Sprzedaż w I półroczu 2000 r. wzrosła o 36 % w porównaniu z analogicznym okresem 1999 r., co potwierdza wzrost zainteresowania wózkami
MANITOU przez wymagających klientów na wszystkich kontynentach.
MANITOU swoje wyroby tak zaprojektował, aby spełniały one przede wszystkim wymagania 3 działów gospodarki, a mianowicie budownictwa, rolnictwa i określonych rodzajów przemysłu (np. drzewnego, papierniczego, wytwarzania prefabrykatów betonowych). Obecnie MANITOU wchodzi z 31 modelami na nowy rynek wózków z podnoszoną platformą roboczą.
Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem
Ryc. 4
z wyjazdu technicznego do Zakładów
MANITOU w Ancenis, a właściwie stanowi przegląd wybranych produktów tej grupy producenckiej, które zostały zaprezentowane albo na stanowiskach produkcyjnych, podczas prób (np. stateczności) lub w doświadczalnej eksploatacji (łącznie z pokonywaniem wzniesień i „oczek” wodnych).
Współorganizatorem wyjazdu był polski przedstawiciel koncernu MANITOU - firma Transtechnik z Warszawy.
Do bardziej interesujących wózków terenowych MANITOU zaliczyć można:
1) Wózek podnośnikowy wysięgnikowy teleskopowy z uchwytem widłowym (ryc. 1) - wykorzystywany przede wszystkim w budownictwie. Posiada doskonałe parametry eksploatacyjne (np. możliwość zmiany napędu bądê na tylko 2 koła, bądê 4 koła; wysokie zawieszenie pozwalające na pokonywanie przeszkód terenowych, sposób zamocowania wysięgnika gwarantuje dobrą widoczność w zakresie 3600).
2) Wózek podnośnikowy czołowy z masztem („klasycznym”) ramowym (ryc. 2) - o napędzie spalinowym wysokoprężnym Perkinsa lub gazowym, z przekładnią hydrostatyczną. Ten typoszereg tworzy 5 modeli oznaczonych
MSI - MSI o udêwigu od 2 t do
5 t oraz 5 modeli -MC - MC (o udêwigu 3 t - 7 t, z silnikiem wysokoprężnym o mocy 80 - 100 kW).

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Logistyka 1/2001
Magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy

Ryc. 5

Ryc. 7

Ryc. 6

Ryc. 8

Ryc. 10

Ryc. 9

Trzecią grupę tworzą wózki o symbolach M.4, M.4, MA460 i MA470 (o udêwigu 4 t - 7 t, z silnikiem wysokoprężnym). Wysokość podnoszenia wymienionych wózków mieści się w przedziale 3,70 - 4,0 m, napęd przenoszony jest na dwa, względnie na 4 koła.

42 Logistyka 1/2001

3) Wózek podnośnikowy wysięgnikowy teleskopowy widłowy (ryc. 3) - należący do typoszeregu, oznaczony symbolem MVT, utworzony przez 11 modeli wózków o dużym udêwigu i o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych.

4) ¸adowarka czołowa (ryc. 4) - wyposażona może być w silnik o mocy 40 do 171 KM i łyżkę o pojemności 500
- 2000 litrów. Stosowana bywa na placach budowy do przemieszczenie ładunków sypkich, załadunku, zakopywania wykopów, wyrównywania