logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Istota i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Pojęcie ekologistyki
Dynamiczny rozwój Polski na przestrzeni ostatnich lat spowodował wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Za odpady komunalne należy uznawać takie surowce, produkty, które powstają w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających, wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy produkt, który jest niepożądany w naszym otoczeniu nazywamy odpadem. Tak więc, za odpady uznamy wszystkie uboczne produkty działalności wytwórczej człowieka, zarówno tej przemysłowej, jak i gospodarczej. Produkty te są nieprzydatne w miejscu oraz czasie, w którym powstały. Uznajemy, że odpady są produktami szkodliwymi dla środowiska naturalnego, przez co mogą i często prowadzą do jego degradacji. Każdy produkt, który jest niepożądany w gospodarstwie, powinien zostać oddany w sposób przewidziany prawem do odpowiedniej jednostki zajmującej się unieszkodliwianiem lub składowaniem odpadów. Obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów spoczywa na gminach, które mają obowiązek prawny zorganizowania w odpowiedni sposób gospodarki odpadami komunalnymi.

Problem odpadów komunalnych jest zagadnieniem wymagającym odpowiedniego rozwiązania. Należy zauważyć, że świadomość proekologiczna, zarówno w społeczeństwie jak i pośród władz, jest coraz większa, a obowiązujące przepisy prawne wymuszają odpowiednie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wskazują, kto jest odpowiedzialny za właściwy i bezpieczny przepływ odpadów. Przepisy prawa wskazują również, co i jak należy robić z powstałymi odpadami.
Planowanie racjonalnej gospodarki odpadami coraz częściej wymaga wykorzystania z odpowiednich rozwiązań logistycznych, a ponieważ gospodarka odpadami komunalnymi powinna również spełniać restrykcyjne wymogi ekologiczne, możemy wyróżnić dziedzinę wiedzy, która agreguje te zagadnienia w jedną spójną całość, czyli ekologistykę.

Ekologistyka powstała z połączenia dwóch terminów: ekologia i logistyka, gdzie ekologia bada wzajemne powiązania pomiędzy środowiskiem naturalnym i organizmami żywymi. Przedmiotem zainteresowania ekologii są również odpady, jako czynniki które wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o logistykę, można stwierdzić, że doczekała się ona już wielu definicji, które odnoszą się do jej interdyscyplinarnego charakteru. Można określić logistykę jako zintegrowany system przepływu strumieni materiałów (surowców, wyrobów gotowych i odpadów); strumieniom tym towarzyszy przepływ informacji, w celu optymalnej transformacji dóbr fizycznych. Z całą pewnością można stwierdzić, że logistyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy ekonomicznej, technicznej oraz informacyjnej, badająca uwarunkowania, prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce, a także w poszczególnych jej ogniwach.

Ekologistyka zatem podchodzi do zarządzania przepływem odpadów w logistycznym łańcuchu dostaw (rysunek 1) oraz do składowania odpadów w sposób systemowy, co powoduje integrację całego systemu gospodarki odpadami. Można zauważyć, że zastosowanie rozwiązań ekologistycznych zmierza do podejmowania decyzji w sposób, który zmniejsza organizacyjno - technicznie negatywne skutki gospodarki odpadami, pamiętając przy tym o aspektach ekonomicznych, przez co transfery oraz składowanie odpadów odbywa się w sposób efektywny, a całemu procesowi ekologistyki towarzyszy gromadzenie, a następnie przetwarzanie informacji. Wszystko, aby wykorzystać ponownie jak największą liczbę odpadów, w oparciu o przyjęte technologie i procesy, spełniające wymogi zarówno prawne, jak i ochrony środowiska.

Odpady komunalne jako wyzwanie wobec ekologistyki
Problem odpadów, z którym boryka się obecnie wiele polskich samorządów, jest w wielu przypadkach bardzo palącym. Coraz więcej gmin w niedalekiej przyszłości spodziewa się trudności związanych z gospodarką odpadami. Warto tu przytoczyć przykład Włoch, gdzie kłopoty związane z brakiem oczyszczania miasta z odpadów komunalnych wywołały praktycznie chaos. W wyniku nie wywożenia śmieci w ciągu kilku tygodni na ulicach Neapolu i okolicznych miejscowości zgromadziło się około 100 000 ton odpadów, konsekwencją czego były napięcia społeczne, rozdrażnienie ludzi, paraliż komunikacyjny na ulicach oraz wysokie prawdopodobieństwo epidemii zagrażających zdrowiu i życiu ludzi (fot. 1 i 2). W Polsce nie odnotowaliśmy podobnych sytuacji, niemniej są aglomeracje, w których prognozuje się brak miejsca na odpady, które powstaną w niedalekiej przyszłości. Obecnie w Polsce wytwarzamy około 13 mln ton odpadów komunalnych rocznie, co daje średni wskaźnik nagromadzenia około 250 kg na jednego mieszkańca rocznie (tabela 1). Obserwując ilość generowanych odpadów w Polsce na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, że produkcja odpadów w naszym kraju od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową (tabela 2). Obecnie wytwarzamy mniej odpadów, niż pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Z rysunku 2 można wyraźnie wywnioskować, że duży spadek produkcji odpadów nastąpił na przestrzeni lat 1998 - 2002. Od roku 2003, przez następne trzy lata, obserwujemy wzrost wytwarzanych odpadów, natomiast od roku 2005 ilość produkowanych odpadów utrzymuje się na porównywalnie stałym poziomie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 5/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 02 marzec 2012 15:15

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Prologis buduje drugi obiekt typu build-to-suit dla CERVA GROUP w…

Prologis buduje drugi obiekt typu build-to-suit dla CERVA GROUP w Prologis Park Prague-Airport

Prologis realizuje obiekt typu build-to-suit o powierzchni 9 817 m kw. w Prologis Park Prague-Airport....

Jaka przyszłość czeka branżę motoryzacyjną? Podsumowanie III edycji konferencji "IT…

Jaka przyszłość czeka branżę motoryzacyjną? Podsumowanie III edycji konferencji "IT in Automotive"

16 kwietnia br. Szczecin był gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń branży motoryzacyjnej. Trzecia edycja konferencji...

Paczkomaty® InPost przy centrach handlowych Auchan

Paczkomaty® InPost przy centrach handlowych Auchan

Paczkomaty® InPost, na mocy umowy z Ceetrus Polska, będą dostępne przy Centrach Handlowych Auchan. Już...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj