logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ocena dostosowania Częstochowy do obsługi pielgrzymów z punktu widzenia wymogów logistyki miasta

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Istota logistyki miejskiej
Rozwój oraz funkcjonowanie miast wymaga skoordynowanych działań mających na celu sterowanie procesami związanymi z przepływem strumieni rzeczowych oraz finansowych. Mają tu zastosowanie podstawowe zasady logistyki związane z koordynacją działań, systemowym ujęciem i koncentracją nad przepływami strumieni. Funkcjonowanie aglomeracji miejskich wymaga podobnie, jak działalność przedsiębiorstwa, zaopatrzenia w czynniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Konieczność zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i energię cieplną, jak również organizowanie pasażerskiego i towarowego transportu miejskiego wymaga ponadto działań związanych z magazynowaniem, problematyką wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz oczyszczaniem ścieków, tworzeniem sieci telekomunikacyjnej. Realizacja wymienionych zadań musi odbywać się z uwzględnieniem uwarunkowań tworzenia powiązań transportowych aglomeracji miejskich z systemem logistycznym regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. Skuteczność podejmowanych działań warunkuje harmonijny rozwój i funkcjonowanie zbiorowości miejskich, realizacja założonych funkcji wymaga rozwiązań z zakresu logistyki znanych i stosowanych w praktyce gospodarczej.

Zastosowanie zasad logistyki miejskiej (city logistics) pozwala na zaspokajanie potrzeb członków aglomeracji miejskich: mieszkańców, organizacji gospodarczych, instytucji poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych o zaawansowanym charakterze, podlegającym ciągłemu usprawnianiu w miarę rozwoju miast i konieczności spełnienia głównych funkcji, jakie stoją przed organizacją, jaką jest miasto, szczególnie w zakresie gospodarki mieszkaniowej, rynku pracy, wypoczynku, usług komunalnych, komunikacji. Elementy te w znaczący sposób decydują o atrakcyjności, nowoczesności oraz sprawności systemu miejskiego.
Działalność członków zbiorowości miejskiej w coraz większym stopniu jest uzależniona od istniejących warunków zewnętrznych, środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. Powoduje to konieczność zastosowania rozwiązań ekonomicznych z zakresu logistyki miejskiej pozwalających na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych i ograniczaniu niekorzystnych zdarzeń związanych z pustymi przebiegami, długim czasem przemieszczania, nadmiarem zapasów. Zrozumienie i zastosowanie koncepcji logistyki miejskiej może przyczynić się do rozwiązania wielu z trudnych i złożonych problemów. Definicja, która traktuje logistykę miejską, jako "proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw prywatnych w zakresie logistyki i transportu na obszarach miejskich, wspomagany przez nowoczesne systemy informacyjne, uwzględniający środowisko transportowe, kongestię, bezpieczeństwo i oszczędne zużywanie energii w ramach gospodarki rynkowej".

Rozpatrując problematykę logistyki miejskiej należy odnieść się do jej obszarów składowych, takich jak:

  • przewóz towarowy obejmujący transport dostawczy, wywozowy i tranzytowy w mieście
  • składowanie i ochrona dóbr na rzecz miasta
  • procesy zaopatrzeniowe
  • gospodarowanie odpadami
  • transport miejski i podmiejski oraz tranzytowy osób.

Ostatni element stanowi kwestię sporną, gdyż niektórzy autorzy negują zaliczanie przewozu osób do elementów stanowiących przedmiot logistyki miejskiej. Wydaje się, że takie podejście jest niewłaściwe, gdyż duże strumienie przepływu ludności oraz konieczność zarządzania przepływami osobowymi w kontekście racjonalnego wykorzystania wszystkich elementów infrastruktury ewidentnie wpływają na funkcjonowanie miasta. Postulat jaki stosuje się w odniesieniu do logistyki, dotyczący systemowego traktowania przepływu ładunków, informacji oraz kadr powinien także dotyczyć logistyki miejskiej, która obejmuje ogół przepływów ładunków oraz ludzi, stanowiących więc jeden system. Takie podejście zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów pojawiających się w obrębie miast, a dotyczących na przykład powstawania korków w mieście, nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia spalinami i innych jeszcze elementów związanych ze zjawiskiem kongestii. Zadaniem logistyki miejskiej jest efektywna koordynacja przepływów towarów i ludzi w obrębie miasta w taki sposób, aby zapewnić ekonomiczność tego przepływu oraz uzyskać zaspokojenie potrzeb odbiorców dla których realizuje się procesy logistyczne. Założenia logistyki miejskiej są szczególnie ważne w aglomeracjach, w których notuje się szerokie i intensywne przepływy strumieni dostaw oraz ludzi. Zwłaszcza tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się duża liczba osób, skoordynowanie przepływu dóbr i ludzi może być szczególnie trudne. Z tego też powodu szczególnie ważne jest zastosowanie zasad ekonomiczności przepływu oraz eliminowania zjawisk niepożądanych w miastach stanowiących cel pielgrzymek, do takich miast należy Częstochowa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2010.

Ostatnio zmieniany środa, 28 marzec 2012 12:05

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics, dostawcę usług logistycznych,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj