logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Wojskowe centra logistyczne

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Bogate doświadczenia płynące z organizacji zabezpieczenia logistycznego w wielu wojnach i konfliktach stanowiły przez długie lata podstawę wdrażania myśli logistycznej na gruncie cywilnym. Wymagały one pewnych modyfikacji, ale stanowiły niejako wzorce rozwoju systemów logistycznych w gospodarce narodowej, realizowanych wielokrotnie zgodnie z założeniami i metodyką benchmarkingu. Proces ten, polegający na naśladowaniu innych, doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adoptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne w skali świata, odegrał w przeszłości znaczną rolę w przeobrażeniach cywilnych systemów logistycznych.

Współcześnie role odwróciły się i dzisiaj to logistycy wojskowi korzystają wielokrotnie z mechanizmów i narzędzi, które sprawdzają się na dynamicznie zmieniającym się rynku cywilnym. Jednym z przykładów wykorzystania logistycznych rozwiązań cywilnych w sektorze militarnym są działania mające na celu koncentrację wojskowego potencjału logistycznego w ramach Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG) oraz Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog).
Celem artykułu jest charakterystyka rozwiązań racjonalizacji wojskowego potencjału logistycznego, podejmowanych aktualnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), których wzorcem jest w pewnym zakresie organizacja cywilnych centrów logistycznych.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze jako lokalne centra logistyczne
Koncepcja utworzenia w SZ RP wojskowych oddziałów gospodarczych narodziła się w wyniku postulowanej w środowisku wojskowym konieczności oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w 2005 roku Minister Obrony Narodowej powołał zespół do opracowania "Koncepcji oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych". W wyniku prac zespołu, w skład którego wchodzili przedstawiciele 13 instytucji i dowództw, opracowane zostały kierunki i zasady reorganizacji wojskowego systemu finansowo-logistycznego, realizowanego na poziomie lokalnym. Dokument normujący budowę nowego systemu oraz wskazujący docelowy jego kształt, wydany 11 kwietnia 2006 roku, zawiera:

 • szczegółową analizę finansowania i zaopatrzenia logistycznego wojskowych jednostek budżetowych,
 • charakterystykę i przeznaczenie wojskowego oddziału gospodarczego,
 • aspekty prawne proponowanych rozwiązań,
 • propozycje działań mających na celu wdrożenie proponowanych rozwiązań, w tym założenia programu pilotażowego,
 • oczekiwane efekty związane z reorganizacją sytemu logistycznego SZ RP.

Praktyczna realizacja wypracowanych rozwiązań rozpoczęła się od uruchomienia 1 stycznia 2008 roku programu pilotażowego funkcjonowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w stacjonarnym systemie logistycznym 6 garnizonów zasadniczych oraz garnizonach pobliskich, w ramach 4 wojskowych oddziałów gospodarczych (rysunek 1), to jest: WOG nr 2 we Wrocławiu, WOG nr 4 w Gliwicach, WOG nr 5 w Dęblinie, WOG nr 6 w Ustce. Idea funkcjonowania WOG sprowadza się do kompleksowej realizacji przez nie usług logistycznych dla wszystkich jednostek rozmieszczonych w rejonie ich odpowiedzialności. Na rzecz zabezpieczanych jednostek realizują one zadania w zakresie:

 • utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej (wyłącznie dla wojskowego oddziału gospodarczego i jednostek nowo formowanych),
 • zabezpieczenia materiałowego,
 • zabezpieczenia technicznego,
 • zabezpieczenia medycznego,
 • zabezpieczenia finansowego (wraz z realizacją zamówień publicznych),
 • infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż.,
 • zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego,
 • zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki,
 • ochrony i obrony obiektów,
 • obsługi administracyjno-biurowej,
 • zabezpieczenia obiektów szkoleniowych oraz kulturalno-oświatowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS - Host Nation Support),
 • współpracy z instytucjami i środowiskami cywilnymi,
 • obsługi rodzin,
 • zabezpieczenia działalności duszpasterstwa wojskowego,
 • zabezpieczenia transportowego jednostek wojskowych,
 • obsługi prawnej,
 • zabezpieczenia logistycznego jednostek łączności stacjonarnej w garnizonach.

Doświadczenia zebrane w ramach programu pilotażowego skłoniły kierownictwo resortu obrony narodowej do utworzenia w 2011 roku oddziałów gospodarczych w kolejnych 14 garnizonach (rysunek 2). Docelowa koncepcja funkcjonowania wojskowego sytemu logistycznego na szczeblu garnizonu zakłada objęcie wszystkich jednostek wojskowych programem WOG z założeniem zachowania odrębności poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (RSZ) - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna.
Wojskowe oddziały gospodarcze stanowią nadrzędne ogniwo logistycznego wojskowego systemu w garnizonie. Koncentracja w jednym miejscu rozproszonego dotychczas potencjału jest niewątpliwie w SZ RP kierunkiem nowym, ale biorąc pod uwagę doświadczenia cywilne, ze wszech miar słusznym. Lokalne centra logistyczne czyli ośrodki realizujące funkcje z zakresu działalności logistycznej, wiążącej się ze specyficznymi, lokalnymi potrzebami, od lat z powodzeniem funkcjonują na gruncie cywilnym. Centra te wypełniają zwykle określone zadania na rzecz najbliższego otoczenia - aglomeracji, obszaru zurbanizowanego. Lokalne centra logistyczne współpracują zwykle z ośrodkami wyższego rzędu, ich promień oddziaływania wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, zajmują powierzchnię terenu do kilkunastu hektarów. Istotną i wciąż otwartą kwestią pozostaje dobór właściwego potencjału WOG pozwalającego na pełną realizację zadań logistycznych wynikających z potrzeb operacyjnych jednostek wojskowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

 
Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2012 13:50

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Panattoni Europe dla Hydroline w Stargardzie

Panattoni Europe dla Hydroline w Stargardzie

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, wystartował z budową fabryki dla Hydroline, fińskiego...

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid z nagrodą Top Design…

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid z nagrodą Top Design Award 2019

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid, mający swą światową premierę podczas ubiegłorocznych targów Transexpo w...

Avis Budget Group i Etihad Aviation Group nawiązują strategiczne partnerstwo

Avis Budget Group i Etihad Aviation Group nawiązują strategiczne partnerstwo

Avis Budget Group oraz Etihad Aviation Group ogłosiły nawiązanie bliskiej współpracy o międzynarodowym zasięgu. Avis...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj