logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Przejawy rozwoju koncepcji logistyki i jej miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Fazy rozwoju koncepcji logistyki
W odniesieniu do rozwoju logistyki w ostatnich dziesięcioleciach charakterystyczne jest przesuwanie akcentu w pojmowaniu logistyki od koncepcji zorientowanej na transformację czynności w sferze przepływów towarów w kierunku wzrostu jej znaczenia i rozwoju, jako zintegrowanej koncepcji zarządzania, której istotą jest integracja oraz kształtowanie i optymalizowanie procesów i systemów przepływów w skali przedsiębiorstwa i całego łańcucha dostaw. W okresie prawie 60-ciu lat logistyka rozwijała się w kierunku wielowymiarowej dyscypliny, charakteryzując się wysoką dynamiką rozwoju i integracji oraz przewartościowań zarządczych.

W poniższych rozważaniach, przejawy dynamicznego rozwoju logistyki oraz możliwości interpretacji istoty i różnych jej aspektów zarządczych zostały zaprezentowane według czterech koncepcji logistyki, odpowiadających kolejnym fazom jej rozwoju:

  • koncepcja logistyki jako funkcja transferu towarów i czynności przepływów,
  • koncepcja logistyki jako funkcja koordynacji wszystkich przepływowo zorientowanych czynności tworzenia wartości,
  • koncepcja logistyki jako przepływowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • koncepcja logistyki jako przepływowo zorientowane zarządzanie łańcuchem dostaw i systemem tworzenia wartości.

Założenia kolejnych koncepcji logistyki, różnią się między innymi postrzeganiem i akcentowaniem jej podstawowych funkcji i instrumentów zarządzania. Przejawy ewolucji zakresu funkcji zarządczych przyporządkowywanych logistyce - wskazujące na różne sposoby i możliwości rozwiązywania problemów w sferze przepływów w kolejnych etapach rozwoju logistyki - obejmują realizację czynności transferu lub funkcje zarządzania czynnościami transferu i przepływów, bądź systemy i procesy zarządzania przepływami, czy też logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem lub zintegrowanymi w sensie logistycznym przedsiębiorstwami (łańcuchami dostaw).

Pierwsza, wyodrębniona w sposób umowny koncepcja logistyki, odpowiadająca początkowej fazie rozwoju logistyki, określa logistykę jako funkcjonalnie wyspecjalizowane czynności transformacji towarów oraz nową funkcję związaną z określonymi korzyściami w zakresie efektywności w sferze przepływów. W wielu definicjach z lat 60. i 70. XX wieku przypisuje się logistyce funkcje w obszarze integrowania, planowania, organizowania i kontroli czynności transformacji towarów. W praktyce znajdowało to wyraz w traktowaniu logistyki jako funkcji przedsiębiorstwa, której zadaniem było przede wszystkim zabezpieczenie odpowiedniej dyspozycyjności materiałów i towarów w sposób zgodny z potrzebami i oczekiwaniami nabywców.
Druga koncepcja logistyki różni się od pierwszej silniejszym zaakcentowaniem koordynacyjnych funkcji w procesie tworzenia wartości w sferze przepływów towarów. W tym znaczeniu logistyka może być rozumiana jako "wiedza o koordynacji i integracji funkcji" przedsiębiorstwa w sferze przepływów, której istotnym celem jest kształtowanie poszczególnych czynności w całość (system), z punktem ciężkości na optymalizację całkowitych kosztów w tych przepływach i realizację odpowiedniego poziomu oraz struktury obsługi klientów. Istotną właściwością logistyki w rozumieniu tej koncepcji jest założenie, że wspomniane zadania koordynacji urealniają się poprzez czynności zarządcze.
W przypadku trzeciej koncepcji logistyki, określanej jako "subdyscyplina nauki o zarządzaniu", chodzi natomiast o funkcje zarządzania, których obiektem kształtowania są zarówno podsystemy realizacji w sferze przepływów jak i podsystemy zarządzania przedsiębiorstwem. Te cechy całościowej orientacji zarządczej z tendencjami i zdolnościami integracyjnymi i koordynacyjnymi logistyki stanowią o nowym pojmowaniu logistyki w sensie zorientowanej na procesy koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Przy wyodrębnieniu i interpretacji omawianej koncepcji logistyki podkreśla się fakt coraz szerszego wykorzystania orientacji logistycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Logistyczne podejście uwzględnia się przy identyfikacji, analizie i rozwiązywaniu problemów w całej strukturze przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach zarządzania, co przyspiesza i wzmacnia proces kształtowania oraz utrwalania się świadomości o istocie współczesnej logistyki jako koncepcji zarządzania przepływami towarów i przedsiębiorstwem.

W ramach przytoczonych koncepcji ujawnia się zróżnicowane podejście do zagadnienia zarządzania logistycznego, które znajduje swój zintegrowany wyraz w dynamicznie rozwijającej się koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management - SCM), a której głównym zadaniem jest optymalne kształtowanie procesów przepływów wzdłuż całego łańcucha dostaw. Koncepcję SCM można traktować jako najbardziej współcześnie zaawansowaną fazę rozwoju i integracji logistyki, określaną jako nową jej formę (czwartą koncepcję logistyki). Jej nową jakość odzwierciedla międzyorganizacyjna perspektywa i integracja przepływów towarów i informacji oraz zintegrowane podejście zarządcze i procesowe. Koncepcję tę cechuje podejście i orientacja na zintegrowane zarządzanie relacji w sferze przepływów oraz orientacja na integrację i kooperację procesów tworzenia wartości i uczestników łańcucha.

Przyjęty w rozważaniach, rosnący poziom i zakres integracji zarządzania procesem i etapami tworzenia wartości w sferze przepływów i łańcuchów logistycznych jako podstawa wyodrębnienia i oceny kolejnych faz rozwoju i koncepcji logistyki, stanowi w ostatnim czasie wiodące kryterium koncypowania szczegółowych modeli rozwoju/ewolucji logistyki/SCM, opracowywanych także w ramach badań empirycznych lub ocen eksperckich.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 sierpień 2012 12:34

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris będzie zdalnie diagnozować autobusy elektryczne

Solaris będzie zdalnie diagnozować autobusy elektryczne

Inżynierowie z Biura Badań i Rozwoju firmy Solaris Bus & Coach opracowali system zdalnej diagnozy...

Nokian Tyres przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets na…

Nokian Tyres przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Jako pionier w zakresie produkcji opon Nokian Tyres pragnie przyłączyć się do walki ze skutkami...

PKN ORLEN rozszerza współpracę z Kolejami Litewskimi

PKN ORLEN rozszerza współpracę z Kolejami Litewskimi

PKN ORLEN  intensyfikuje współpracę z Kolejami Litewskimi. 14 sierpnia br. szefowie obu spółek: Daniel Obajtek...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj