logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Najlepsze rozwiązania logistyczne w ochronie zdrowia - outsourcing? Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Outsourcing w organizacjach for - profit
Organizacja procesów realizowanych w ramach każdej organizacji, bez względu na cel jej powołania (for-non profit) wymusza takie zorganizowanie czynności logistycznych, aby możliwa była całościowa koordynacja oraz wzajemne przenikanie się i współistnienie decyzji logistycznych z decyzjami dotyczącymi innych obszarów organizacji.

Wpływ na rodzaj podejmowanych decyzji ma jednak ścisłe powiązanie organizacji z jej dalszym otoczeniem zewnętrznym (makro-ekonomicznym) i bezpośrednim (zadaniowym). Zmiany zachodzące w tym otoczeniu o charakterze ekonomicznym, społecznym, polityczno - prawnym, techniczno - technologicznym i demograficznym determinują przyjęte przez organizację strategie jej rozwoju.
Najistotniejszy jednak wpływ na wszystkie podmioty gospodarcze ma polityka gospodarcza prowadzona przez państwo, przejawiająca się w określaniu między innymi uwarunkowań prawno - ekonomicznych, w jakich mają funkcjonować organizacje. Determinuje ona nie tylko formy działalności (spółka: z o.o., komandytowa, komandytowo - cywilna, akcyjna, czy własna działalność gospodarcza), ale również wywiera wpływ na kierunki rozwoju i koszty prowadzenia tej działalności. Zmienność tego otoczenia oraz rosnące wymagania i pojawiające się nowe potrzeby klientów, a także konieczność sprostania wymaganiom konkurencji wymusza więc na organizacjach skoncentrowanie się na efektywnym wykorzystaniu tych zasobów własnych, które generują wartość dodaną dla organizacji i jej interesariuszy.

Koncepcją strategiczną wspomagającą te działania jest outsourcing, polegający na zlecaniu podmiotom zewnętrznym zarządzania procesami logistycznymi lub ich częścią. Jest to jedna z przesłanek korzystania z tak zwanych third-party logistics. Pozbycie się obciążeń logistycznych związanych z obszarami non - core business pozwala skoncentrować się na działalności core - business, a więc między innymi: budowaniu kompetencji (tożsamości), wyróżniających organizację na rynku spośród takiego samego typu podmiotów gospodarczych, a ponadto zmniejszenie rozpiętości zarządzania, przebudowy struktury organizacyjnej, zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie kosztów, etc.
Wydzielenie i zlecenie dostawcy zewnętrznemu określonych obszarów dotychczasowej działalności pomocniczej pozwala również na:

  • uniknięcie koniecznych i kosztownych inwestycji związanych z modernizacją rzeczowego majątku trwałego,
  • zamiany modelu rachunku kosztów stałych na model rachunku kosztów zmiennych,
  • pozyskanie wewnętrznych źródeł finansowania,
  • uniknięcie lub podział ryzyka z dostawcą zewnętrznym,
  • dostęp do know-how oraz najnowszych rozwiązań logistycznych dostawcy,
  • możliwość określenia rzeczywistych kosztów przyjętego rozwiązania logistycznego.

Wymienione uwarunkowania powodują, że outsourcing w organizacjach for - profit jest jednym z najlepszych sposobów rozwiązywania wszelkiego typu problemów logistycznych, w tym związanych również ze wzrostem kosztów przyjętego rozwiązania logistycznego. Uzasadnienie dla tak sformułowanej tezy można znaleźć w narzuconych przez państwo uwarunkowaniach ekonomicznych, jakim jest między innymi wzrost podatku VAT, prowadzący do wzrostu cen towarów i usług. Związany z tym wzrost kosztów rozwiązań logistycznych podmiotu zlecającego zostaje wkalkulowany w cenę sprzedaży finalnego produktu lub usługi. Zależność tą można wyrazić w postaci następującego algorytmu: cena/ostateczny nabywca = działalność core business + rozwiązania logistyczne.

Wzrost wartości jednej ze składowych (przy założeniu stałej marży zysku dla zleceniobiorcy) prowadzi do wzrostu ceny oferowanych produktów lub usług, które są "refundowane" przez ostatecznego nabywcę. Przyjęte rozumowanie pozwala na sformułowanie wniosku o względnie stałym koszcie działań logistycznych w podmiotach for - profit. Stanowi również potwierdzenie dla tezy o outsourcingu, jako efektywnym rozwiązaniu logistycznym w tych organizacjach.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany wtorek, 18 wrzesień 2012 11:08

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics, dostawcę usług logistycznych,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj