logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 1 Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 2

Audyt logistyczny przeprowadzany w przedsiębiorstwie powinien dotyczyć analizy i oceny procesów logistycznych w kontekście ich jakości, sprawności i efektywności zastosowanych technologii oraz rozwiązań logistycznych, jak również zdefiniowania tak zwanych punktów krytycznych w analizowanych procesach.

W związku z powyższym, audyt logistyczny powinien dostarczyć kompleksowych informacji o potencjalnych możliwościach poprawy sytuacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Określone w wyniku przeprowadzenia audytu rekomendacje i zalecenia powinny wskazywać na procesy lub ich elementy, w których jest możliwe obniżenie lub racjonalizowanie kosztów logistyki, podniesienie poziomu jakości obsługi klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) przedsiębiorstwa oraz przyspieszenie przepływów w systemie logistycznym jednostki, związane z redukcją poziomu zapasów. Ponadto powinny zostać zaproponowane usprawnienia, które przyczynią się do wyeliminowania niedoskonałości i umożliwią budowanie efektywniej funkcjonującego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Dlatego też audyt logistyczny musi dostarczyć informacji o błędach w działaniu systemu logistycznego i ocenić poziom skuteczności realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Audyt logistyczny jest to systematyczne i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości funkcjonowania systemu logistycznego i ich wyniki są zgodne z planowanymi ustaleniami oraz czy ustalenia te są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągniecie celów zwłaszcza w kategoriach kosztów, użytkowania zasobów i obsługi klientów. Jest to więc formalne i bezstronne badanie obiektywnych dowodów na potwierdzenie zgodności z określonymi procedurami i wymaganiami.
W innym ujęciu audyt logistyczny jest metodą merytorycznej weryfikacji istniejących niezgodności pomiędzy stanem deklarowanym a rzeczywistym, wdrażanych lub funkcjonujących systemów logistycznych oraz oceny ich skuteczności.

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu koncentrują się na kreowaniu efektywnych procesów oraz na zarządzaniu tymi procesami. Takie podejście wiąże się - w pierwszym etapie - z koniecznością identyfikacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. W strukturze procesów biznesowych znaczącą rolę odgrywają procesy logistyczne. Znaczenie tych procesów jest zróżnicowane i zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Specyfika przedsiębiorstw rolnych sprawia, że zakres procesów logistycznych w stosunku do całości procesów biznesowych w tego typu przedsiębiorstwach jest znaczący.

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było określenie roli i znaczenia dokonywania audytów logistycznych w przedsiębiorstwach rolnych. Kluczowym powodem wskazującym na konieczność prowadzenia audytów logistycznych w przedsiębiorstwach rolnych jest wysoki poziom kosztów logistyki. Potwierdziły to, przeprowadzone pod tym kątem, badania pilotażowe w kilku wybranych przedsiębiorstwach rolnych, w których udział kosztów logistyki w kosztach całkowitych produkcji określono na stosunkowo wysokim poziomie, kształtującym się w przedziale 35% - 42%.
Kolejnym ważnym powodem, który determinuje potrzebę audytowania, jest relatywnie wysoki udział procesów transportowych w procesach logistycznych. Potwierdzeniem tego jest stwierdzenie przytoczone przez Albrechta Thaer’a, mówiące o tym, że gospodarstwo rolne jest mimo woli przedsiębiorstwem transportowym. Dodatkowo z badań przeprowadzonych w latach 90. XX wieku wynikało, w zależności od kierunku produkcji rolniczej, że na 1 ha użytków rolnych przypadało od 20 do 80 ton transportowanej masy płodów rolnych, co dodatkowo wskazuje na duże znaczenie procesów transportowych.
Przytoczone powyżej cechy działalności przedsiębiorstw rolnych potwierdzają potrzebę i znaczenie logistyki i zarządzania logistycznego w działalności tych przedsiębiorstw. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność stosowania audytu logistycznego w celu permanentnej oceny funkcjonowania systemu logistycznego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 październik 2012 14:06

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Pojazdy ciężarowe z napędem elektrycznym wyjechały na drogi - MAN…

Pojazdy ciężarowe z napędem elektrycznym wyjechały na drogi - MAN i konsorcjum CNL rozpoczynają testy

13 września br. na terenie zakładu produkcyjnego w Steyr Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck...

Jak sobie radzić ze zjawiskiem aquaplaningu?

Jak sobie radzić ze zjawiskiem aquaplaningu?

Jesień to czas, gdy pogoda zazwyczaj nie dopisuje. Woda na drodze zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska...

Lokomotywa z autonomią

Lokomotywa z autonomią

PKP CARGO S.A. będzie współpracować z Pesą Bydgoszcz S.A. i Instytutem Pojazdów Szynowych "TABOR" w...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj