logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze UE - rozpoznanie problemu - cz. 3 Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze UE - rozpoznanie problemu - cz. 1

Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze UE - rozpoznanie problemu - cz. 2

Ograniczenia uwzględniające specyfikę planowania dostaw w ramach wymiany handlowej na terenie Unii Europejskiej:
1. Zagwarantowanie dostępności produktu:

a. Utrzymanie minimalnego poziomu zapasu dostępnego w centrach dystrybucji w tygodniach sprzedaży.
b. Utrzymanie minimalnego poziomu zapasu w jednostkach sprzedaży w magazynie centralnym (na przykład minimalna liczba palet). To ograniczenie jest aktywne w przypadku, gdy zapotrzebowanie na dane SKU jest na tyle niskie, że nie ma konieczności przetransportowania do wybranych centrów dystrybucyjnych pojedynczej jednostki ładunkowej (na przykład palety).

2. Zagwarantowanie dostępności transportu:

a. Ograniczenie maksymalnej liczby załadunków, jaką może zrealizować dostawca usług transportowych.
b. Zapewnienie odpowiedniego rodzaju transportu przystosowanego do załadunku i przewozu wyrobów alkoholowych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (na przykład w przypadku wywozu poza granicę Polski konieczne jest podstawienie pojazdu wyposażonego w linkę celną). Ponadto, w zależności od konkretnych uwarunkowań może zaistnieć konieczność stosowania konkretnego typu pojazdu, na przykład ciągnika siodłowego z naczepą umożliwiającą załadunek boczny (warunek konieczny dla wielu dostawców posiadających magazyn niewyposażony w rampę).
c. Zagwarantowanie odpowiedniej ładowności pojazdu dostosowanej do realizowanego zamówienia. Dopuszczalna ładowność może być ograniczona przez konstrukcję pojazdu lub przez ograniczenia prawne krajów, przez które odbywa się transport (ograniczenie 2. d).
d. Uwzględnienie ograniczeń transportowych poszczególnych krajów, przez które odbywa się transport. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Polski i Europy wprowadzane są ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 12 ton. [Starkowski, Bieńczak, Zwierzycki, 2007]. Ograniczenia w ruchu na terenie Polski reguluje rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31.07.2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040). Przepisy wewnątrz UE nie są jednak zharmonizowane i każdy kraj członkowski posiada szereg ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych, obowiązujących tylko na terenie danego państwa (Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji, 2009). Wynika z tego, że przy planowaniu daty przewozu konieczne jest uwzględnienie możliwości poruszania się w tym czasie danego typu pojazdu po obszarze kraju, przez który odbywa się transport. Warto zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem, z ograniczeń wyłączony jest przewóz niektórych artykułów szybko psujących się i artykułów spożywczych, do których nie zaliczają się jednak wyroby alkoholowe - niezależnie od terminu ich przydatności do spożycia.
e. Uwzględnienie szacunkowego czasu transportu. Ograniczenie to znajduje swoje źródło w dwóch aspektach - prawnym oraz finansowym.
Jeśli transport odbywa się zgodnie z procedurą zawieszonej akcyzy, to konieczne jest wystawienie dokumentu e-AD, gdzie jednym z pól (pole nr 1b) podlegających wypełnieniu przy wystawianiu dokumentu, jest czas trwania transportu. Planowanie dostawy powinno zatem uwzględniać czas transportu tak, aby rzeczywisty termin dostawy nie odbiegał znacząco od planowanego.
Przy określaniu czasu transportu powinno się również uwzględniać możliwości, jakimi dysponuje przewoźnik oraz wynikające z tego koszty. Przy maksymalnym skróceniu oczekiwanego czasu przewozu konieczne może się okazać wysłanie dwóch kierowców, Marszrutyzacja tras jest też wykonywana z uwzględnieniem najszybszych, aczkolwiek niekoniecznie najtańszych połączeń (np. płatnych autostrad). Wydłużenie oczekiwanego czasu przewozu to z kolei zwiększenie poziomu zapasu w drodze oraz wyższe ryzyko powstania szkód jakościowych, wynikających na przykład z warunków atmosferycznych. Ponadto środek transportu byłby w takim wypadku dłużej wykorzystywany do wykonania takiej samej pracy przewozowej.

3. Uwzględnienie okien czasowych wynikających ze zdolności rozładunkowych magazynu odbiorcy. Konieczne jest uwzględnienie planowanego obciążenia magazynu (dni ze zwiększoną liczbą załadunków, dni inwentaryzacji, dni wolne od pracy). Brak możliwości rozładunku pojazdu może skutkować obciążeniem ośrodka zlecającego transport dodatkowymi kosztami magazynowania (na przykład w przypadku braku możliwości rozładowania pojazdu przed weekendem) lub karami umownymi. W takim wypadku zwiększa się też ryzyko powstania szkody w przewożonym towarze, ze względu na nieprawidłowe warunki przechowywania (na przykład ryzyko nadmiernego ochłodzenia towaru).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany wtorek, 06 listopad 2012 08:20

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Wpływ portowej hossy i sytuacji na rynku pracy na sektor…

Wpływ portowej hossy i sytuacji na rynku pracy na sektor magazynowy w województwie zachodniopomorskim

Porty w Szczecinie i Świnoujściu, podobnie jak porty w województwie pomorskim, odnotowują imponujące wzrosty przeładunków,...

Walka o wymagającego konsumenta rozgrywa się już w… magazynach

Walka o wymagającego konsumenta rozgrywa się już w… magazynach

Tradycyjny handel oparty na prostym modelu funkcjonowania łańcucha dostaw, z długimi cyklami rotacji zapasów, przechodzi...

Głos Przedsiębiorcy - to biznes wie najlepiej, czego mu potrzeba

Głos Przedsiębiorcy - to biznes wie najlepiej, czego mu potrzeba

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stawia na dialog z przedsiębiorcami i uważnie wsłuchuje się w ich...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj