logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Centra logistyczne a realizacja koncepcji "port-centric logistics" Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Mając na uwadze współczesne miejsca lokalizacji produkcji oraz kierunki przewozu towarów w ujęciu globalnym, w rozważaniach Białej Księgi z 2011 r. pt. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, formułuje się szereg sugestii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi ładunków przewożonych w relacjach dalekich.

Podkreśla się tu m.in., iż na wybrzeżach kontynentu europejskiego niezbędna jest większa liczba wydajnych miejsc przeładunku i obsługi ładunków trafiających tu z relacji zamorskich, w celu redukcji niepotrzebnych przewozów przez terytorium europejskie. Istotne funkcje przypisuje się w tym kontekście portom morskim, które mają odegrać ważną rolę, jako szeroko pojęte centra logistycznej obsługi ładunków, posiadające dogodne i wydajne połączenia z obszarami w głębi lądu. Można uznać, iż swoistą kompleksową odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przed portami morskimi, które mają stawać się miejscami logistycznej obsługi dużych mas ładunków, głównie skonteneryzowanych, jest szeroko pojęta koncepcja "port-centric logistics", która w praktyce przyjmować może różne rozwiązania. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu, jest problematyka - jak centra logistyczne, tworzone w wielu państwach europejskich, mogą przyczyniać się do realizacji powyższej koncepcji.

Koncepcja "port-centric logistics" - wybrane zagadnienia
Rozwijająca się już od kilku dziesięcioleci konteneryzacja postawiła wysokie wymagania przed specjalistycznymi terminalami morskimi, które w łańcuchach dostaw pełnią funkcję swoistego bufora i miejsca składowania ładunków a także szereg innych funkcji. Współczesne terminale muszą bowiem odpowiadać także złożonym wymaganiom uczestników łańcuchów dostaw. Oczekuje się, iż tu będzie kreowana wartość dodana. Morskie terminale kontenerowe muszą podążać za rolą przypisywaną im w zmieniających się strukturach dystrybucji wielu produktów. Istnieje m.in. wiele argumentów przemawiających za tym, by ładunki skonteneryzowane, były rozformowywane już w porcie morskim (docelowym) by unikać zbędnych lądowych przewozów pustych kontenerów. Same terminale kontenerowe nie dysponują jednak często wystarczającymi zasobami powierzchni, aby realizować ów szereg funkcji dodatkowych. Odnosząc się do nowych tendencji związanych ze strukturami dystrybucji warto nadmienić, iż z drugiej strony, wielu producentów i dystrybutorów preferuje rozwiązania, w których produkty będą składowane w głębi lądu, blisko miejsc ich konsumpcji. Także taki warunek uwzględniać muszą operatorzy terminali i operatorzy logistyczni działający na współczesnym rynku TSL. Odpowiadając na ów szereg, czasami sprzecznych wymogów i trendów, w literaturze wskazuje się zasadność wprowadzania w życie koncepcji "port-centric logistics". (...)

Ostatnio zmieniany piątek, 03 styczeń 2014 14:00

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

GS1 Polska patronem merytorycznym studiów podyplomowych e-commerce

GS1 Polska patronem merytorycznym studiów podyplomowych e-commerce

GS1 Polska została partnerem merytorycznym studiów podyplomowych e-commerce, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Celem...

Klienci Poczty Polskiej coraz chętniej korzystają z transakcji mobilnych BLIK

Klienci Poczty Polskiej coraz chętniej korzystają z transakcji mobilnych BLIK

Płacenie kartą czy telefonem to oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać...

Towary "wrażliwe” pod specjalnym nadzorem

Towary "wrażliwe” pod specjalnym nadzorem

Kontrola transportu w czasie rzeczywistym to jedna z głównych zalet telematyki. W jaki sposób jego...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj