logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Dojrzałość procesów logistycznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego wg Modelu cmmi Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Zarządzanie procesami to dziś jedna z szerzej omawianych w teorii, jak również stosowanych w praktyce, koncepcji zarządzania. Jest to jeden z wielu obecnie wykorzystywanych spójnych i całościowych sposobów zarządzania. Idea ta nie jest jednak krótkotrwałą modą, lecz nowym podejściem do biznesu.

Zdaniem Skrzypek i Hofmana obecnie procesy nie służą tylko tworzeniu reżimów wykonawczych w celu uzyskania całkowitej symbiozy pracownika z technologią organizacyjną. Mają one być punktem odniesienia dla pracowników, wskazującym kierunek działań uznany za optymalny dla przewidzianych na etapie projektowania warunków realizacji oczekiwań klientów. Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa wymaga dużej elastyczności, co stanowi przeciwieństwo dla sztywnych procedur organizacyjnych ograniczających innowacyjność pracowników. W przedsiębiorstwie zbudowanym procesowo, każdy pracownik ma świadomość, że uczestniczy w wykonywaniu konkretnych działań, które są istotną częścią całego procesu. Ma też świadomość jakie wyniki powinien generować proces oraz kto jest za nie odpowiedzialny. Stałymi elementami przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo są zespoły do spraw usprawniania procesów.

Zarządzanie procesami to zatem odpowiedź na wyzwania, jakie pojawiają się przed firmami w dynamicznym, burzliwym i turbulentnym otoczeniu. To także wynikająca z wielu przesłanek reakcja na potrzebę zmian w wewnętrznych systemach zarządzania, włączając skracające się cykle życia nie tylko technologii ale i produktów, kustomizację, przechodzenie wielu funkcji w obszar e-biznesu, czy wdrożenie innowacji w sferze zarządzania personelem, by wymienić tylko niektóre.
Nieprzewidywalność zmian i rosnące ryzyko biznesowe sprawiają, że zarządzanie procesami postrzegane jest przez wielu teoretyków jak i praktyków biznesu jako swoista konieczność. Grajewski dowodzi, że przebieg procesów, czas ich trwania oraz koszty mają kluczowy wpływ na sprawność i efektywność organizacji. Opis procesów wskazuje najlepszą kolejność działań, które mają być wykonane przy określonych zasobach. Organizacja procesowa ma dużą zdolność do samoorganizowania i jako taka posiada zarówno elementy trwałe jak i elementy zmienne. Dziś firmy intensywnie poszukują płaszczyzny, na której mogą kształtować swój rozwój. Jedną z takich płaszczyzn jest właśnie zarządzanie procesami, które w zwinny (agile) sposób pozwala nie tylko zwiększyć efektywność i skuteczność organizacji, ale także podnieść jakość oferowanych produktów i usług, nakreślić kierunki zmian zarówno w perspektywie krótko, jak i długookresowej, wdrożyć je i obiektywnie ocenić.

Zarządzanie procesami biznesowymi to nauka i praktyka, która w swoich założeniach odchodzi od struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa, na rzecz architektury procesów rozpatrywanych w sposób systemowy, generujący m.in. dzięki efektom synergii, znaczącą wartość dodaną. Każdy proces to ciąg sekwencyjnie powiązanych ze sobą działań, który przekształca elementy wejściowe w inne - wyjściowe. Model procesowy jest elastyczny, pozwala na wprowadzanie usprawnień i zmian oraz ciągłe doskonalenie organizacji. Zarządzanie procesowe pozwala zatem w sposób sprawny zarządzać organizacją tak, aby skupić się na czynnościach i działaniach, które wnoszą jak największą wartość dodaną dla organizacji z punktu widzenia klienta oraz eliminować te czynności i działania, które generują jedynie wysokie koszty nie przynosząc wymiernych korzyści firmie. (...)

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 wrzesień 2013 12:57

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rhenus Logistics oficjalnie otwiera oddział w Bolesławcu

Rhenus Logistics oficjalnie otwiera oddział w Bolesławcu

15 czerwca 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Rhenus Logistics Bolesławiec. Centrum logistyczne w...

Głodni kibice na mistrzostwach świata w Moskwie pomagają nakręcić rynek…

Głodni kibice na mistrzostwach świata w Moskwie pomagają nakręcić rynek handlowy

Uwzględniając to, że do Moskwy ma przybyć na mistrzostwa świata w piłce nożnej ponad milion...

STK S.A. będzie współpracować z Koleją Kaliningradzką

STK S.A. będzie współpracować z Koleją Kaliningradzką

STK S.A., spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dotyczącą współpracy z Koleją Kaliningradzką...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj