logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, polegające na stałym wzroście międzynarodowej wymiany handlowej, stanowią główną determinantę rozwoju rynków dla wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Intensyfikacja wymiany handlowej jest źródłem problemów natury ekonomicznej i społecznej oraz związanych z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi potokami dóbr realnych.

Niepewność lub brak możliwości dokładnego określenia preferencji nabywczych konsumentów implikuje różnego rodzaju trudności dla sprawnego i efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw. Jeżeli tendencja rozwojowa dotycząca wzrostu długości i objętości łańcuchów dostaw, a w niektórych przypadkach ich regionalizacji, zostanie utrzymana, w przyszłości będą musiały nastąpić zasadnicze zmiany w filozofii zarządzania łańcuchami dostaw. Są one już widoczne w rozwoju zmodyfikowanych koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw, takich, jak GSCM, ESCM czy SCEM. Znajduje to odzwierciedlenie w architekturze łańcuchów dostaw dostosowanej do wyzwań społeczno - gospodarczych, takich jak kryzys gospodarczy czy ekologizacja przedsiębiorstwa.

"Zielony" kierunek zmian w przedsiębiorstwach odnosi się również do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W wielu publikacjach, zwłaszcza obcojęzycznych, tematyką najnowszych prac badawczych jest logistyka zwrotna, logistyka zrównoważona czy zrównoważone zarządzanie sieciami logistyki zwrotnej. Jednocześnie można zauważyć stopniową zmianę podejścia do zagadnień ekologicznych w łańcuchach dostaw, które traktowane są równorzędnie z innymi obszarami, jak obsługa klienta czy dystrybucja. W rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego widoczne jest coraz szersze spojrzenie na kwestie ekologiczne w logistyce. Przykładem ewolucji koncepcji może być logistyka recyklingu, która obecnie stanowi jeden z obszarów rozważań w ramach logistyki zwrotnej i jeden z wielu w logistyce zrównoważonej czy ekologicznej. Zakreślona powyżej dynamika pojawiania się nowych koncepcji logistycznych stanowi główną przyczynę występowania obszarów - dziedzin, które nie zostały w sposób wystarczający zbadane lub nie zostały poddane badaniom w ogóle. Sytuacja ta dotyczy między innymi problematyki kosztów logistyki zwrotnej, które w literaturze traktowane są w sposób marginalny i nie poświęca się im wiele miejsca w rozważaniach teoretycznych jak i pracach empirycznych.
Celem artykułu jest próba określenia znaczenia kosztów logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle przeprowadzonych badań empirycznych, obejmujących przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. W badaniach autorzy wykorzystali metodę wywiadu swobodnego z pracownikami wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych zajmującymi się zarządzaniem łańcuchami dostaw i logistyką zwrotną. Przeprowadzili również badania ankietowe na próbie 239 dostawców do sieci detalicznych w Niemczech oraz zwrócili uwagę na wpływ zjawiska sezonowości na koszty logistyki zwrotnej na przykładzie jednego z przedsiębiorstw z sektora producentów obuwia.

Artykuł zawiera 14340 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 2/2013

Czasopismo Logistyka - zaprenumeruj już dziś!

Ostatnio zmieniany piątek, 06 grudzień 2013 11:41
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowoczesne lokomotywy dla PKP CARGO

Nowoczesne lokomotywy dla PKP CARGO

Firma PKP CARGO SA zawarła umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na naprawę...

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

W zeszłym roku Hussar Transport S.A. zrealizowała aż 84% międzynarodowych przewozów. Spółka przeprowadziła analizę struktury...

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

10 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 zasili flotę hamburskiego operatora transportu publicznego HOCHBAHN. Zgodnie...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj