logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Organizacja działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wiele przedsiębiorstw w ciągu ostatnich kilku lat podejmowało działania na rzecz poprawy wydajności funkcjonowania parku maszynowego poprzez eliminację strat z tytułu niewłaściwej organizacji pracy maszyn i urządzeń (niepożądane przestoje) i podejmowanie działań prewencyjnych (zapobieganie awariom).

Pojawiła się nowa koncepcja zarządzania określana jako TPM (Total Productive Maintenance) – totalna wydajność urządzeń lub globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu, w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do maszyn, w którym dział utrzymania ruchu, "gasząc pożary" (Breakdown Maintenance), próbuje utrzymać park maszynowy w wystarczająco dobrej kondycji, aby zapewnić ciągłość produkcji. TPM jest całościowym utrzymaniem ruchu, zorientowanym na produktywność, czyli utrzymanie ruchu zintegrowane z produkcją. Przyjmując nowe założenia przedsiębiorstwa przystąpiły do projektowania struktur organizacji TPM. Celem artykułu jest zaprezentowanie organizacji działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Artykuł powstał na podstawie analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw realizujących programy TPM.

Organizacja działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Cytując za R.W. Griffinem: "przedsiębiorstwa zbudowane są z wielu elementów konstrukcyjnych" (…), których podstawę tworzy uporządkowana hierarchia stanowisk pracy funkcjonujących w komórkach organizacyjnych. Przystępując do wdrażania koncepcji TPM, jako filozofii zarządzania, przyjęto konieczność włączenia wszystkich pracowników firmy w utrzymanie ciągłości produkcji poprzez zespołowe eliminowanie strat i kierowanie się wymogami klienta (organizacja centroklientowska), a także poprawę efektywności poprzez ciągłość usprawnień podejmowanych w organizacji pracy przedsiębiorstwa (stosunek kosztów utrzymania ruchu do obrotu kształtuje się na poziomie - 13% w zależności od branży). Koncepcja TPM nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw. Jak podaje S. Nakajima: "tryb i szczegóły wykorzystania systemu TPM w celu maksymalnego zwiększenia efektywności urządzeń i maszyn należy dostosować w praktyce do indywidualnych możliwości przedsiębiorstwa. Każda firma musi opracować własny plan działania, uwzględniając wymagania i problemy charakterystyczne dla specyfiki branży, organizacji produkcji i stanu posiadanych urządzeń i maszyn". Budując podstawy organizacji działań TPM należy przede wszystkim zmienić świadomość pracowników (ich sposób myślenia), aby z działań reakcyjnych przejść do działań prewencyjnych w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w zakresie utrzymania ruchu (UR), czyli zapewnienia ciągłości pracy maszyn i urządzeń. Kształtowanie świadomości pracowniczej jest działaniem długoterminowym o charakterze ciągłym. Podstawą do prac nad stworzeniem nowej struktury organizacyjnej służb utrzymania ruchu jest dokonanie przeglądu wszystkich kompetencji pracowniczych i podzielenia ich na dwie grupy - podstawowe (core) oraz poboczne (non-core). Do funkcji podstawowych należą stanowiska (służby) związane bezpośrednio z zapewnieniem bezawaryjności urządzeń przedsiębiorstwa (w ramach dotychczasowych lub nowych obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników). Z kolei role dodatkowe pełnią między innymi specjaliści do spraw kontroli zleceń (prace podwykonawców - zewnętrzne wyspecjalizowane służby remontowe), komórki kontroli jakości, służby BHP.

Artykuł zawiera 14390 znaków.

Ostatnio zmieniany piątek, 13 listopad 2015 14:32
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj