logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne projektowania sieci logistycznej dla przedsiębiorstw produkcyjnych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projektowanie sieci logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych jest złożonym problemem decyzyjnym. Wynika to z potrzeby uwzględnienia zarówno specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego obiektów magazynowych będących elementami projektowanej sieci.

Właściwie zaprojektowana struktura sieci logistycznej wpływa na zmniejszenie kosztów dostaw zaopatrzenia materiałowego do przedsiębiorstw lub dystrybucji wyrobów gotowych do odbiorców. Na ogół każdy system logistyczny przedsiębiorstwa jest determinowany konfiguracją sieci logistycznej. Konfiguracja sieci logistycznej to układ powiązań między obiektami magazynowymi analizowanego systemu logistycznego wraz z określeniem wielkości i lokalizacji tych obiektów. Sieć logistyczna, w zależności od pełnionych funkcji i zadań oraz przeznaczenia, definiowana jest różnorodnie. Pojęcie sieci (ang. network), na ogół, definiowane jest między innymi jako zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych czynności z wyznaczonym punktem początkowym i końcowym lub jako struktura kanałów logistycznych, którymi następuje przepływ materiałów od producenta do obiektów dystrybucji (logistycznych) i ostatecznych odbiorców.

Często pojęcie sieci logistycznej wiąże się grupę niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności oraz efektywności przepływu produktów i towarzyszących im informacji, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Rozszerzając pojęcie sieci logistycznej o aspekt przepływów kapitałowych otrzymujemy tak zwany Network Business. W tym przypadku Autorzy podkreślają zintegrowanie i koordynowanie współpracy przedsiębiorstw przez istnienie dominującego podmiotu w sieci. Współpraca ta może przybierać różne formy, z których istotne są dwie, to jest:

  • pionowa - pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi sieć logistyczną (na przykład producent - dystrybutor - detalista, tak zwane sieci podłużne),
  • pozioma - gdy mamy do czynienia ze współpracą przedsiębiorstw tego samego fragmentu sieci logistycznej lub tej samej funkcji w sieci (na przykład hurtowni, sklepów detalicznych, tak zwane łańcuchy poprzeczne).

Należy również zaznaczyć, że sieć logistyczna, w literaturze przedmiotu, często jest utożsamiana z siecią dystrybucji, dostaw lub zamiennie z łańcuchem dostaw. W szerszym zakresie sieć dostaw składa się z dwóch lub więcej prawnie rozdzielonych podmiotów gospodarczych, połączonych poprzez przepływ materiałów, informacji i środków finansowych. Podmioty te są na ogół producentami części, komponentów lub wyrobów finalnych, dostawcami usług logistycznych, a także samymi klientami (ostatecznymi konsumentami). Natomiast w węższym zakresie, w odniesieniu do sieci dostaw, używa się terminu łańcuch dostaw lub łańcuch logistyczny, który jest stosowany w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa lub branży. Na ogół sieć dostaw obejmuje wszystkie działania związane z przepływem materiałów, począwszy od pozyskiwania podstawowych surowców, a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego i utylizacji tego, co z tego produktu zostaje po zużyciu. Na każdym etapie przepływu mogą pojawiać się zwroty, czyli materiały odrzucone przez następną firmę w łańcuchu lub odpady, które wymagają utylizacji. Większość przedsiębiorstw zgłasza zapotrzebowanie materiałowe różnym dostawcom i sprzedaje wyroby gotowe różnym klientom. Surowce zostają dostarczone do producenta przy wykorzystaniu wszystkich poziomów dostawców sieci logistycznej.

Artykuł zawiera 21900 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 styczeń 2016 15:15
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj