logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne projektowania sieci logistycznej dla przedsiębiorstw produkcyjnych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projektowanie sieci logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych jest złożonym problemem decyzyjnym. Wynika to z potrzeby uwzględnienia zarówno specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego obiektów magazynowych będących elementami projektowanej sieci.

Właściwie zaprojektowana struktura sieci logistycznej wpływa na zmniejszenie kosztów dostaw zaopatrzenia materiałowego do przedsiębiorstw lub dystrybucji wyrobów gotowych do odbiorców. Na ogół każdy system logistyczny przedsiębiorstwa jest determinowany konfiguracją sieci logistycznej. Konfiguracja sieci logistycznej to układ powiązań między obiektami magazynowymi analizowanego systemu logistycznego wraz z określeniem wielkości i lokalizacji tych obiektów. Sieć logistyczna, w zależności od pełnionych funkcji i zadań oraz przeznaczenia, definiowana jest różnorodnie. Pojęcie sieci (ang. network), na ogół, definiowane jest między innymi jako zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych czynności z wyznaczonym punktem początkowym i końcowym lub jako struktura kanałów logistycznych, którymi następuje przepływ materiałów od producenta do obiektów dystrybucji (logistycznych) i ostatecznych odbiorców.

Często pojęcie sieci logistycznej wiąże się grupę niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności oraz efektywności przepływu produktów i towarzyszących im informacji, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Rozszerzając pojęcie sieci logistycznej o aspekt przepływów kapitałowych otrzymujemy tak zwany Network Business. W tym przypadku Autorzy podkreślają zintegrowanie i koordynowanie współpracy przedsiębiorstw przez istnienie dominującego podmiotu w sieci. Współpraca ta może przybierać różne formy, z których istotne są dwie, to jest:

  • pionowa - pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi sieć logistyczną (na przykład producent - dystrybutor - detalista, tak zwane sieci podłużne),
  • pozioma - gdy mamy do czynienia ze współpracą przedsiębiorstw tego samego fragmentu sieci logistycznej lub tej samej funkcji w sieci (na przykład hurtowni, sklepów detalicznych, tak zwane łańcuchy poprzeczne).

Należy również zaznaczyć, że sieć logistyczna, w literaturze przedmiotu, często jest utożsamiana z siecią dystrybucji, dostaw lub zamiennie z łańcuchem dostaw. W szerszym zakresie sieć dostaw składa się z dwóch lub więcej prawnie rozdzielonych podmiotów gospodarczych, połączonych poprzez przepływ materiałów, informacji i środków finansowych. Podmioty te są na ogół producentami części, komponentów lub wyrobów finalnych, dostawcami usług logistycznych, a także samymi klientami (ostatecznymi konsumentami). Natomiast w węższym zakresie, w odniesieniu do sieci dostaw, używa się terminu łańcuch dostaw lub łańcuch logistyczny, który jest stosowany w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa lub branży. Na ogół sieć dostaw obejmuje wszystkie działania związane z przepływem materiałów, począwszy od pozyskiwania podstawowych surowców, a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego i utylizacji tego, co z tego produktu zostaje po zużyciu. Na każdym etapie przepływu mogą pojawiać się zwroty, czyli materiały odrzucone przez następną firmę w łańcuchu lub odpady, które wymagają utylizacji. Większość przedsiębiorstw zgłasza zapotrzebowanie materiałowe różnym dostawcom i sprzedaje wyroby gotowe różnym klientom. Surowce zostają dostarczone do producenta przy wykorzystaniu wszystkich poziomów dostawców sieci logistycznej.

Artykuł zawiera 21900 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 styczeń 2016 15:15
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford…

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford

Ebrex Polska przedłużyła umowę do 2024 roku na zarządzanie działaniami związanymi ze składowaniem części zamiennych...

Standardy GS1 w wojsku

Standardy GS1 w wojsku

30 listopada 2018 roku z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej szef Zarządu Logistyki P4 płk dr...

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj