Zaloguj się

Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw

  •  Bril Joanna, Łukasik Zbigniew, Szajowska Katarzyna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw

Powiększająca się rozległość sytemu logistycznego, różnorodność towarów oraz wzrastające wymogi i oczekiwania gospodarki rynkowej na świecie, spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających gromadzenie i przesyłanie danych. Dążono do uzyskania zarówno sprawnego, jak i efektywnego przepływu informacji. Gospodarka rynkowa wymagała stałego dostosowywania się do potrzeb klientów, a tym samym usprawnienia wewnętrznej infrastruktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Niezmiernie istotnym czynnikiem oferowanych usług stał się aspekt zarówno jakościowy, jak i czasowo - przestrzenny. Dlatego wraz z rozwojem technologicznym nastąpiło umocnienie pozycji infrastruktury informatycznej we wspomaganiu logistyki. Stopniowo zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania, począwszy od automatycznej identyfikacji oraz technologii komunikacyjnej, skończywszy na zintegrowanym systemie zarządzania.

Geneza oraz charakterystyka automatycznej identyfikacji
Postęp techniczny oraz rozwój technologii komputerowej wpłynął znacząco na rozwój logistyki gospodarczej, zwłaszcza logistyki przedsiębiorstw. Wzrastające wymagania oraz konkurencyjność oferowanych usług po II wojnie światowej zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań, które zarówno usprawnią, jak i ułatwią pracę. Wraz z rozwojem informatyki, powstawały pierwsze maszyny obliczeniowe, z czasem komputery oraz wyspecjalizowane urządzenia mikrokomputerowe. Zastosowanie ich w logistyce pozwoliło na usprawnienie narzędzi zarządzania łańcuchami dostaw. Aktualność posiadanych danych decydowała o efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. Informacja stała się podstawowym i najważniejszym elementem procesu logistycznego. Jej zasoby i strumienie obrazowały przepływy o charakterze fizycznym, umożliwiając efektywne zarządzanie oraz kontrolę. Wykorzystanie technologii informatycznej umożliwiło szybki i bezbłędny transfer danych, a tym samym zmniejszenie różnicy prędkości, pomiędzy fizycznym przepływem zasobów, a strumieniem informacji.

Wśród pierwszych masowych zastosowań informatyki w działaniach logistycznych należy wymienić automatyczną identyfikację (Automatic Identification) towarów i wyrobów. Początki jej wprowadzenia przypadają na połowę lat 70 XX wieku. Jest to "zbiór technik identyfikowania obiektów (pozycji) i automatycznego wprowadzania danych do komputera". W obrocie towarowym polega na automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej informacji. Pozwala na zebranie i wprowadzenie danych do bazy systemu informatycznego bez użycia klawiatury. Proces ten zachodzi przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych.

Artykuł zawiera 28360 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 04 maj 2016 14:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe