Zaloguj się

Symulacja szybkiej reakcji w łańcuchach dostaw na dynamiczne zmiany popytu

  •  Ireneusz Fechner, Stanisław Krzyżaniak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Symulacja szybkiej reakcji w łańcuchach dostaw na dynamiczne zmiany popytu

Sposób w jaki łańcuch dostaw reaguje na popyt świadczy o jego sprawności i determinuje pozycję konkurencyjną produktów wytwarzanych i dostarczanych w jego ramach. Miarą sprawności łańcucha dostaw jest szybkość z jaką potrafi zareagować na popyt oraz zdolność do jego zaspokojenia.

Szybkość reakcji uzależniona jest przede wszystkim od dostępności i jakości informacji jaka dociera do poszczególnych ogniw łańcucha oraz od dostępności i odpowiedniej alokacji zapasów. Szybka reakcja opiera się na właściwej lokalizacji tzw. "informacyjnego punktu rozdzielającego", gdzie pierwotna informacja o zmianach popytu w punktach sprzedaży jest przesyłana w czasie rzeczywistym do producenta. W literaturze podkreśla się szczególne znaczenie zdolności łańcucha dostaw (tzn. wszystkich podmiotów wchodzących w jego skład) do szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany popytu. Zdolność ta pozwala na lepsze prognozowanie przyszłego popytu oraz - przede wszystkim - na modyfikację planów produkcyjnych, która pozwoli odpowiedzieć na obserwowane zmiany popytu. Takie podejście stanowi jedną z podstawowych zasad realizacji takich koncepcji, jak: Quick Response oraz Efficient Consumer Response. W literaturze można znaleźć szereg pozycji prezentujących przegląd koncepcji logistycznych opartych na szybkiej reakcji. Model takiego rozwiązania, przedstawiony w niniejszym artykule, stanowi wartościowe narzędzie umożliwiające symulację "szybkiej reakcji", jej uwarunkowań i efektów.

Informacja jako czynnik integrujący łańcuch dostaw
W konfiguracji łańcucha dostaw, w którym wymiana informacji charakteryzujących popyt ogranicza się do zamówień, jedynie ogniwa mające bezpośredni kontakt z nabywcą dysponują rzeczywistymi danymi pozwalającymi określić jego cechy charakterystyczne. W ogniwach oddalonych od nabywcy popyt ulega zniekształceniu przez jakość prognozy, która jest uzależniona od opóźnienia w jakim zamówienie dociera do dostawcy oraz od zmienności rzeczywistego zapotrzebowania. W przypadku wyższego stopnia integracji informacyjnej łańcucha dostaw, kiedy poszczególne jego ogniwa potrafią przekazywać sobie nie tylko okresowe zamówienia, ale bieżące raporty o zapasach, jakość prognoz jest znacznie lepsza, a o szybkości reakcji na zmienność zapotrzebowania zaczynają decydować elementy związane z przepływem produktów wewnątrz łańcucha dostaw: procedury przyjęcia dostawy i kontroli jakości, opakowania, rozwiązania transportowe, sposób zarządzania zapasami, strategia współpracy wewnątrz łańcucha dostaw, sposób komunikacji itp. Integracja informacyjna nie wymaga przebudowy łańcucha dostaw, ani zmian organizacyjnych, czy funkcjonalnych.

Artykuł zawiera 25680 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 09 grudzień 2016 14:48
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe