logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Wyzwania dla operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Istota działania operatora logistycznego
Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, a przede wszystkim geograficzne rozszerzanie rynków, nasilenie walki o klienta, w decydujący sposób wpływają na zachodzące zmiany w działalności podmiotów gospodarczych.

Sygnały pochodzące z rynku, zgłaszające popyt na nowe usługi zmuszają tradycyjne podmioty do ciągłego rozszerzania oferty usługowej i zmiany podejścia do kontaktów z klientami. Dzisiejszy klient poszukuje usługodawcy logistycznego, który, po pierwsze - charakteryzuje się szerokim zakresem usług, poczynając od świadczenia prostych tzw. tradycyjnych usług logistycznych aż po kompleksowe, złożone usługi logistyczne; po drugie - posiada kompetencje i umiejętności ich świadczenia. W konsekwencji prowadzi to do ewolucji firm świadczących proste usługi logistyczne w kierunku wyspecjalizowanych firm określanych mianem operatorów logistycznych (typu 3PL lub 4PL). Autorka definiuje operatora logistycznego (3PL) jako wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które powstało zazwyczaj w wyniku transformacji firm świadczących proste usługi logistyczne (transportowe, spedycyjne lub magazynowe), i którego działalność skupia się na zaspokojeniu potrzeb logistycznych wyselekcjonowanej grupy klientów. Operator logistyczny postrzegany jest jako wysoko wyspecjalizowany organizator procesów logistycznych (zgodnie z zasadą 7W), który zapewnia klientom kompleksową obsługę logistyczną.

Zgodnie z przyjętą definicją można stwierdzić, że istota działania operatora logistycznego polega na realizacji szeroko rozumianych funkcji logistycznych w zakresie przewozu i jego organizacji, magazynowania i rozporządzania towarem w imieniu klienta, oraz działaniami przynoszącymi wartość dodaną, na przykład konfekcjonowanie. Na rysunku 1 zaprezentowano główne atrybuty funkcjonowania operatora logistycznego. Zakres usług i oferta usługowa jest konsekwencją posiadanego potencjału logistycznego oraz wiedzy i doświadczenia w świadczeniu usług. Na tej podstawie można stwierdzić (przyjąć, uznać), że podstawą działalności operatorów logistycznych są posiadane zasoby materialne i niematerialne. Zasoby materialne to wszelkie dostępne aktywa, między innymi grunty i wybudowane na nich magazyny, sortownie, własna lub dzierżawiona flota pojazdów, systemy informatyczne IT głównie w formie "punktowych rozwiązań" przeznaczonych dla konkretnych rodzajów działań logistycznych, na przykład WMS (System Zarządzania Magazynem). Zasoby niematerialne są rozwijane przez przedsiębiorstwo i utożsamiane z reputacją firmy, kapitałem społecznym i intelektualnym czy know-how pracowników. Coraz częściej są postrzegane jako główny element przewagi konkurencyjnej. Dotychczasowe rozważania wskazują, że operatorzy logistyczni w swojej działalności podstawowej ukierunkowani są na działalność typowo biznesową, której celem jest generowanie efektów w postaci wzrostu zysku, wzrostu rentowności czy uplasowania się "krok" przed konkurencją.

Strategie konkurowania
Zróżnicowane atrybuty funkcjonowania operatorów logistycznych wskazują, że operatorzy logistyczni stoją obecnie przed dwoma dylematami związanymi z poszukiwaniem dalszych dróg rozwoju. Z jednej strony mają przed sobą bardzo szybko i prężnie rozwijający się rynek usług logistycznych przynoszący coraz to nowe zadania, nie zapewniając przy tym w krótkim okresie czasu możliwości wzrostu. Z drugiej strony, następujący na rynku przełom wymaga od większości firm poszukiwania nowych koncepcji osiągania i utrzymania konkurencyjności. Dla przedsiębiorstw oznacza to poszukiwanie nowych obszarów działalności, na przykład w obszarze logistyki społecznej, dając równocześnie możliwości wykorzystania szans płynących z tych przemian oraz dokonywania zmian w swoich strategiach konkurencyjnych i podejmowania nowych decyzji strategicznych. Zmiany dokonywane w strategiach konkurencyjnych oraz w podejmowaniu nowych decyzji strategicznych zestawiono w tabeli 1.

Artykuł zawiera 19510 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany piątek, 20 styczeń 2017 13:50
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Logicor podpisał trzy umowy przedłużenia najmu - łącznie na 37 000 m kw. powierzchni magazynowej...

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

DB Schenker wyznacza nowe kierunki ekologicznej logistyki miejskiej. Po ulicach norweskiego Bergen poruszają się pierwsze...

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Firma Agility uruchomiła platformę Shipa Freight, pierwszą w pełni zintegrowaną usługę spedycyjną online, która umożliwia...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj