logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Problemy logistyczne w polskim systemie ratownictwa medycznego Polecamy!

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ratownictwo medyczne to "system, który tworzy się w ramach realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego". Nadzór nad Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego (PRM) sprawuje minister zdrowia.

Zadaniem wojewody jest planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa. Wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który zatwierdza minister zdrowia. Na podstawie tego planu Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawiera umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład PRM mają działać zgodnie z zasadami biznesowymi realizując zadania ustalane przez administrację państwową, a opłacane przez monopson NFZ. Stąd coraz większego znaczenia nabiera wykorzystywanie m.in. logistyki biznesowej w ratownictwie.
Pojęcie "logistyka" trafiło do ratownictwa medycznego z medycyny wojskowej, która z kolei przejęła to określenie z wojskowości. W polskim PRM tkwią wciąż wojskowe reminiscencje, o czym świadczy stosowanie pojęć: system dowodzenia czy umundurowanie. Nowak i Nowak [12] odróżniają logistykę jako dyscyplinę naukową od logistyki sytuacji kryzysowych jako specjalności wywodzącej się z logistyki wojskowej i logistyki biznesowej. Logistyka biznesowa winna spełniać warunki znane jako 7R: right product (właściwy produkt), right quantity (właściwa ilość), right condition (właściwy stan), right place (właściwe miejsce), right time (właściwy czas), right customer (właściwy klient), right price (właściwa cena).
W pracy podjęto próbę przeanalizowania polskiego systemu ratownictwa medycznego z punktu widzenia logistyki biznesowej i wyodrębnienia najważniejszych problemów logistycznych rzutujących na funkcjonowanie systemu. Wykorzystano oficjalne dane statystyczne i wyniki badań terenowych dotyczących funkcjonowania jednostek ratownictwa medycznego w Polsce.

Struktura systemu ratownictwa medycznego w Polsce
Jednostkami PRM są zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Z systemem współpracują:
- jednostki organizacyjne szpitali, ujęte w wojewódzkim planie działania systemu PRM (izby przyjęć, wyspecjalizowane odziały szpitalne, centra urazowe),
- jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej,
- społeczne organizacje ratownicze, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
Każde województwo podzielone zostało przez wojewodów na rejony operacyjne. Ich liczba kształtuje się od 3 w województwie świętokrzyskim do 31 w wielkopolskim.

 

Artykuł zawiera 29170 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 23 sierpień 2017 13:59
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Coraz więcej ataków przez szyfrowane łącza internetowe

Coraz więcej ataków przez szyfrowane łącza internetowe

      Cyberprzestępcy coraz częściej przeprowadzają ataki z wykorzystaniem komunikacji szyfrowanej i plików malware. W 2017 roku...

Prawie połowa kierowców nie zna przepisów dotyczących jazdy po alkoholu

Prawie połowa kierowców nie zna przepisów dotyczących jazdy po alkoholu

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie AlcoSense Laboratories, blisko połowa kierowców nie wie, jaka...

Aż 90% rabatu na numer LEI do końca czerwca!

Aż 90% rabatu na numer LEI do końca czerwca!

Według dyrektywy MiFID-II Unii Europejskiej od połowy 2018 roku wszystkie podmioty prawne działające na rynkach...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj