logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Projektowanie sieci logistycznej w aspekcie efektywności obsługi logistycznej przedsiębiorstw Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projektowanie sieci logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych jest złożonym problemem decyzyjnym. Wynika to z potrzeby uwzględnienia zarówno specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych jak i ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego obiektów magazynowych będących elementami projektowanej sieci. Odpowiednio zaprojektowana sieć logistyczna wpływa na zmniejszenie kosztów dostaw zaopatrzenia materiałowego do przedsiębiorstw lub dystrybucji wyrobów gotowych do odbiorców.

Determinanty zmniejszenia kosztów logistycznych to zarówno dobrze zlokalizowane obiekty magazynowe w strukturze sieci logistycznej jak i odpowiednie zarządzanie całym procesem przepływu ładunków w tej sieci i związanych z tym przepływem strumieni informacji. Właściwy dobór struktur podyktowany jest zarówno względami przestrzennymi, technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi jak i ekonomicznymi. Sieć logistyczna, na ogół rozumiana jest jako układ powiązań między obiektami magazynowymi systemu logistycznego przedsiębiorstwa wraz z określeniem wielkości i rozmieszczenia tych obiektów. Natomiast zadaniem systemu logistycznego przedsiębiorstwa jest obsługa logistyczna procesów zapewniających realizację celu podstawowego, a więc produkcję odpowiednich wyrobów, produktów, usług, itp.
Zazwyczaj obsługa logistyczna przedsiębiorstwa ma na celu takie zintegrowanie fizycznego przepływu surowców i opakowań, z jednej strony od punktów nadania materiałów produkcyjnych do przedsiębiorstwa, aby zabezpieczyć realizację procesu podstawowego, tj. produkcyjnego, a z drugiej strony zapewnić dystrybucję wyrobów gotowych od przedsiębiorstwa do odbiorcy tak, aby spełnić jego oczekiwania na odpowiednim poziomie. Dotyczy to zarówno sfery zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji czy tzw. logistyki zwrotów.

Zarówno pojęcie sieci logistycznej jak i obsługi logistycznej czy też systemu logistycznego wiąże się z terminem logistyka, która postrzegana jest ogólnie jako zespół działań związanych z planowaniem, organizowaniem przemieszczania produktów z produkcji do odbiorcy i dotyczy takich procesów jak: dystrybucja, magazynowanie, konsolidacja, rozdział, utrzymanie urządzeń i obiektów infrastruktury, w tym również serwis. Zatem logistyka to dziedzina wiedzy o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji łańcuchów zaopatrzeniowych (od pozyskania surowca do konsumenta), a także zajmująca się zagospodarowaniem produktów poużytkowych. Konsekwencją funkcjonowania logistyki jest między innymi wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy jakości funkcjonowania łańcucha dostaw. Wiąże się to także z poszukiwaniem sposobów zaspokojenia oczekiwań klientów, pozyskiwania nowych klientów, zapewniania długotrwałej współpracy z odbiorcami, ale także rozpoznawania potencjału konkurentów i ich aktualnych pozycji.

W ujęciu inżynierskim logistykę postrzega się przez pryzmat tzw. logistyki stosowanej i definiuje jako dziedzinę wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania i wymiarowania procesów przepływu ładunków i informacji w systemach logistycznych w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy minimalnych nakładach i kosztach. Chociaż istnieją rozbieżności co do szczegółów w definicjach pojęcia logistyki, to jednak we wszystkich definicjach uwypukla się fizyczny przepływ dóbr rzeczowych i związane z tym przepływem informacje oraz satysfakcję klientów wraz z minimalizacją kosztów przepływu. W celu spełnienia wymagań, co do asortymentu, ilości, miejsca i czasu, dąży się do zintegrowania fizycznego przepływu ładunków i związanych z nim informacji w ramach sprawnie funkcjonującego systemu logistycznego.

 

Artykuł zawiera 31100 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 20 kwiecień 2018 14:28
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj