logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Transport w kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z podstawowych etapów procesu inwestycyjnego jest profesjonalne planowanie inwestycji. W ramach tego etapu istotna jest wycena robót budowlanych w oparciu o dostępną dokumentację projektową. Im dokumentacja jest dokładniejsza, tym bardziej rzeczowa jest kalkulacja kosztorysowa. Wspomniana kalkulacja zakresem swym obejmuje nakłady robocizny, zużycia materiałów oraz pracy sprzętu, czyli uwzględnia elementy logistyki tj. transport.

Sposób ujęcia transportu w wycenie robót budowlanych jest różny w zależności od tego w jakim zakresie rozpatrywane jest to zagadnienie (m.in. praca sprzętu na placu budowy, najem sprzętu, transport materiałów, itp.). Celem niniejszej publikacji jest uwypuklenie działań związanych z transportem i pracą sprzętu oraz przedstawienie sposobów ich kalkulacji w kosztorysach budowlanych.

Specyfika produkcji budowlanej
Związek branży budowlanej z logistyką wynika przede wszystkim z jej specyfiki. Produkcja budowlana charakteryzuje się pewnymi cechami, które w znacznej mierze wpływają na jej indywidualny charakter. Specyfika ta przejawia się zarówno na etapie planowania, jak i w fazie realizacji. Do takich podstawowych cech należy zaliczyć długi okres realizacji oraz znaczny stopień skomplikowania procesu budowy. Czas realizacji inwestycji zależy przede wszystkim od jej charakteru i stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii. Nie można zapomnieć o całym procesie inwestycyjnym, w ramach którego należy wymienić newralgiczny etap planowania i programowania inwestycji. Każda inwestycja na etapie planowania wymaga uzyskania wszelkich, niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz, a także określenia szacunkowej wartości robót do wykonania. Od ich jakości i przyjętych rozwiązań zależy już na etapie planowania sukces całego przedsięwzięcia. Początkowo koszty określa się orientacyjnie. W miarę precyzowania zakresu i stopnia wykończenia inwestycji można określić koszty dokładniej (nakłady pracy ludzi i sprzętu). Stąd też niejednokrotnie podkreśla się, że proces inwestycyjny charakteryzuje się nie tylko złożonością zadań, ale również kapitałochłonnością (koszty związane z realizacją) oraz czasochłonnością (okres przygotowania i realizacji przedsięwzięcia), co wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania. Natomiast celem zarządzania jest wykorzystanie dostępnych metod dla osiągnięcia wyznaczonych celów przedsięwzięcia jakim jest realizacja inwestycji w ustalonym czasie i w ramach przyjętego budżetu (m.in. na podstawie kosztorysu). Realizacja wspomnianych celów jest możliwa dzięki ujednoliceniu procesów oraz zidentyfikowaniu sekwencji powtarzalnych działań zmierzających do standaryzacji procesu zarządzania w zakresie projektowania i wykonawstwa. Kolejną cechą produkcji budowlanej jest konieczność spełnienia dużej ilości wymagań prawnych (wynikających m.in. z Prawa zamówień publicznych - przetargi, negocjacje, sposób kalkulacji kosztorysowej przy wykorzystaniu środków publicznych).
Ze specyfiką budownictwa wiąże się także nieruchomość produktu budowlanego. Ma to związek z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, zwanymi w literaturze przedmiotu nieruchomością produktu (tj. budowli). Każda inwestycja jest ściśle związana z miejscem wykonania. Różnorodność obiektów wynika z trudności standaryzowania, z ich niepowtarzalności oraz niejednokrotnie jednorazowości danych warunków realizacyjnych. Pomimo identycznego projektu budowlanego, tej samej brygady montażowej, tej samej technologii wykonania itp., brak jest dwóch identycznie przebiegających realizacji.

 

Artykuł zawiera 24610 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 20 kwiecień 2018 14:28
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

3. edycja Blue Run - "Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu"

3. edycja Blue Run - "Pobiegnij Po Woli dla Autyzmu"

12 kwietnia br. o godz. 10.00 wystartuje kolejna, już trzecia, edycja Niebieskiego Biegu Charytatywnego organizowanego...

Dachser z szybszymi codziennymi dostawami do Mediolanu

Dachser z szybszymi codziennymi dostawami do Mediolanu

Międzynarodowy operator logistyczny Dachser wystartował z codziennym połączeniem z Sosnowca do Padwy i Mediolanu. Dzięki...

Panattoni Europe szósty raz dla Amazona - 45 tys. m…

Panattoni Europe szósty raz dla Amazona - 45 tys. m kw. w Łodzi

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce, ponownie wybuduje obiekt logistyczny dla firmy Amazon...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj