logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Aspekty logistyki odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ekstensywny rozwój gospodarczy charakterystyczny dla XX w., będący konsekwencją rozwoju nauki i techniki, spowodował z jednej strony wykładniczy wzrost produkcji dóbr i usług, ale niestety, z drugiej strony również wykładniczą presję na zasoby środowiskowe oraz wzrost zanieczyszczenia i degradacji środowiska na skalę globalną.

Należy jednak podkreślić, że warunkiem wprowadzenia mechanizmów przebudowy gospodarki jest dokonanie zmian w świadomości ekonomicznej, uznanie, że gospodarka jest częścią ekosystemów i może zapewnić postęp jedynie wtedy, gdy zostanie zintegrowana z ekosystemami w jeden makrosystem rozwoju tak, aby stabilizować wzajemne zależności zachodzące w jego wnętrzu. Zatem, w doktrynie zrównoważonego rozwoju najważniejsze jest sprzężenie praw ekonomii określających ład społeczno-gospodarczy z zasadami ekologii określającymi ład ekologiczno-przestrzenny, a to oznacza, że w procesach gospodarowania środowisko powinno być uwzględniane na równi z kapitałem i pracą. Upowszechnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych w praktyce gospodarczej wymaga, aby za priorytetowe dla wszystkich sektorów przemysłowych i usługowych uznać poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i logistycznych racjonalizujących gospodarkę surowcami, energią oraz odpadami. Należy podkreślić, że w świetle definicji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach - "przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany".
W gospodarowaniu odpadami należy jednak uwzględnić, że "substancja", która dla jednego posiadacza jest odpadem, dla innego lub nawet tego samego podmiotu gospodarczego, w innym miejscu i innym czasie może być przydatnym surowcem lub półproduktem, a to oznacza, że odpady powinny być odzyskiwane i efektywnie wykorzystywane zgodnie z filozofią zawartą zarówno w polskim ustawodawstwie, jak i w ramowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

Istota logistyki odzysku
Logistyka zagospodarowania odpadów umożliwia urzeczywistnienie w praktyce idei gospodarki okrężnej, będącej odejściem od linearnego modelu przepływu surowców do modelu zamkniętych cykli materiałowo-energetycznych, które w istotny sposób zmniejszają wskaźnik entropijności współczesnej gospodarki. Cele stawiane przed logistyką odzysku mają charakter celów kompleksowych (zintegrowanych).

Cel ekonomiczny polega na obniżeniu kosztów logistycznych i poprawie poziomu obsługi logistyki odzysku (oznacza to zgodny z wymaganiami odbiór odpadów w miejscach ich powstawania oraz dokładne pod względem rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu dostarczenia surowców wtórnych do źródeł ponownego wykorzystania).

Cel środowiskowy jest zorientowany na ochronę zasobów naturalnych poprzez ich częściową substytucję odzyskanymi z odpadów surowcami wtórnymi oraz obniżenie poziomu zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych procesów utylizacji.

Cel społeczny natomiast ukierunkowany jest na zapewnienie wysokiej jakości życia społeczeństw, z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, której wyznacznikiem jest poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania gospodarki, stan świadomości i poziom kultury społeczeństw oraz jakość systemów przyrodniczych określana stanem bioróżnorodności biologicznej i ich produktywnością.

 

Artykuł zawiera 23730 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2018 12:03
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Wzrasta poziom eksportu polskich firm

Wzrasta poziom eksportu polskich firm

Polski eksport nie zwalnia tempa. Działalność związaną z wywozem towarów za granicę kraju prowadzi ponad...

Wystartowała budowa nowej siedziby CTDI w Sękocinie w Panattoni Park…

Wystartowała budowa nowej siedziby CTDI w Sękocinie w Panattoni Park Warsaw South

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, rozpoczął budowę nowego centrum logistycznego Park Warsaw...

Uroczysty przejazd pociągu TLK Malinowski

Uroczysty przejazd pociągu TLK Malinowski

15 czerwca 2018 roku odbył się uroczysty przejazd pociągu PKP Intercity TLK Malinowski, zorganizowany w...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj