logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Koncepcja lean management w procesie ciągłego doskonalenia przepływów Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zmiany w wymaganiach klienta oraz wzmożona konkurencja na rynku spowodowały, że przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby na: optymalizację realizowanych procesów, intensyfikację prac rozwojowych, uelastycznienie produkcji, minimalizację wielkości powstających odpadów, efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, w tym zwłaszcza siły roboczej.

Realizacja tych celów staje się tym trudniejsza im bardziej złożony jest zakres współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwo funkcjonujące jako ogniwo łańcucha dostaw staje się elementem szerszej i bardziej złożonej sieci, która działa na rynkach globalnych o dynamicznym charakterze. Naprzeciw tej złożoności wychodzi koncepcja lean, która pierwotnie odnosiła się do usprawniania procesów produkcyjnych, a obecnie jest traktowana szerzej i wiąże się z usprawnianiem funkcjonowania całej organizacji, a nawet łańcuchów dostaw, co czyni z niej koncepcję o charakterze strategicznym, która jest realizowana na poziomie operacyjnym. Ignorowane jak dotychczas związki wdrożenia metod i narzędzi lean ze strategią organizacji doprowadzały do niepowodzeń w osiąganiu założonych celów. Koniecznym jest zatem opracowanie skutecznej metodologii wdrażania strategii doskonalenia przepływów, która będzie uwzględniała kontekst organizacyjny. W artykule wykazano, że wdrożenie takiej metodologii wymaga uwzględnienia wielu koncepcji oraz opracowania odpowiadającego im systemu monitorowania efektywności zrealizowanych działań. Zaprezentowano elementy metodologiczne związane z wdrażaniem koncepcji lean w systemie doskonalenia przepływów, traktując ją jako koncepcję wpływającą na realizację celów organizacji. Autorzy przyjęli jako główny cel połączenie elementów systemu monitorowania realizacji strategii jakim jest Strategiczna Karta Wyników z działaniami podejmowanymi podczas wdrażania lean management w organizacji. Zaprezentowana koncepcja systemu doskonalenia przepływów jest syntezą rozważań autorów i znalazła zastosowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Lean management w systemie doskonalenia przepływów
Termin "wyszczuplone zarządzanie" (ang. lean management) wszedł do teorii i praktyki zarządzania przepływami materiałowymi i informacyjnymi. Pierwotne znaczenie tej koncepcji wiązało się z ograniczaniem marnotrawstwa i wywodzi się z japońskiego stylu zarządzania rozpowszechnionego w Toyocie (TPS - Toyota Production System). Stopniowo założenia tej koncepcji ewoluowały do rozwiązań związanych z procesem tworzenia wartości dodanej. Obok wymienianych często siedmiu strat (muda) pojawiają się również w tej koncepcji problemy niewykorzystanego potencjału intelektualnego pracowników, co znacząco wpływa na kreowanie wartości dla klienta. Analizując różne definicje lean można sformułować kluczowe jej elementy, do których należą:
1. Identyfikacja wartości dla klienta.
2. Optymalizacja strumienia wartości.
3. Wprowadzenie niezakłóconego przepływu wartości wspomaganego kontrolą i synchronizacją.
4. Przejście do systemu ssącego i synchronizacji łańcucha popytu i podaży.
5. Doskonalenie przepływów dla wszystkich produktów.

Tworzenie wartości jest związane z odpowiednim zaspakajaniem potrzeb klienta, które powinny być zrealizowane zgodnie z logistyczną zasadą 7W. Tworzenie wartości dodanej wymaga identyfikacji przepływu produktów począwszy od źródeł zaopatrzenia, aż do finalnego klienta. Następnie dochodzi do synchronizacji i kontroli strumieni materiałowych i informacyjnych oraz ich przekształcenia tak, by funkcjonowały w oparciu o system ssący, gdzie klient inicjuje procesy. Ostatecznie doprowadza się do sytuacji, w której doskonalenie przepływów obejmuje wszystkie oferowane produkty.

 

Artykuł zawiera 22980 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 czerwiec 2018 14:52
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford…

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford

Ebrex Polska przedłużyła umowę do 2024 roku na zarządzanie działaniami związanymi ze składowaniem części zamiennych...

Standardy GS1 w wojsku

Standardy GS1 w wojsku

30 listopada 2018 roku z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej szef Zarządu Logistyki P4 płk dr...

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj