logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Właściciele współczesnych przedsiębiorstw doskonale zdają sobie sprawę, że dobrze zorganizowany system logistyczny jest kluczem do konkurowania z najlepszymi. Optymalizacja przepływów materiałowych, informacji z nimi związanych oraz innych czynników dotyczących przechowywania towarów w magazynach wpływają przede wszystkim na efektywność gospodarowania. Sprawnie i harmonijnie prowadzona polityka magazynowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia ekonomicznego, umożliwia firmie przede wszystkim minimalizację kosztów, w tym kosztów utrzymania zapasów i infrastruktury magazynowej. Ponadto zapewnia ciągłość dostaw od momentu procesu produkcji, aż do przekazania gotowego wyrobu finalnemu odbiorcy.

Tempo przyrostu nowoczesnych powierzchni magazynowych, ze względu na mniejsze zainteresowanie przedsiębiorstw ich wynajmem, uległo spowolnieniu. Rynek powierzchni magazynowych jest uzależniony od zmian technologicznych i organizacyjnych procesów magazynowych. Dlatego istotnym zagadnieniem w obecnych czasach jest właściwe rozplanowanie powierzchni magazynowych, prawidłowe zaprojektowanie wszystkich elementów procesu magazynowego oraz sprawnie prowadzona organizacja magazynu.
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z organizacją pracy magazynu. Przedstawiono możliwości poprawy pracy magazynu oraz zwrócono uwagę na rolę właściwego zagospodarowania (zaprojektowania) magazynu.

Organizacja i możliwości poprawy pracy magazynu
Technologiczny proces magazynowy jest to zestaw czynności, które są wykonywane w czasie przepływu ładunków przez magazyn, począwszy od rozładunku środków transportu zewnętrznego, przez przyjęcie, składowanie, kompletowanie, wydawanie oraz załadunek środków transportu zewnętrznego. Aby proces magazynowy mógł być realizowany, muszą być zapewnione określone warunki techniczno-organizacyjne, takie jak np. przestrzeń magazynowa, w której czynności będą wykonywane, maszyny i urządzenia, za pomocą których czynności będą wykonywane czy też personel. Na stopień złożoności przebiegu technologicznego procesu magazynowego wpływa wiele czynników, takich jak funkcja magazynu w łańcuchu logistycznym, charakterystyka składowanych wyrobów, przepustowość magazynu, czy też struktura dostaw lub wydań z magazynu lub system organizacji prac magazynowych.
Organizacja gospodarki magazynowej stanowi całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć podejmowanych, stosowanych i współdziałających ze sobą przy zarządzaniu magazynami oraz strukturami organizacyjnymi mającymi na celu koordynację wszystkich funkcji magazynu dla osiągnięcia największego efektu przy najmniejszych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej. Celem ostatecznym gospodarki magazynowej jest zapewnienie racjonalnego przechowywania dóbr materialnych. Racjonalizacja organizacji gospodarki magazynowej ma pozwolić m.in. na uporządkowanie struktury, możliwe najlepsze wykonywanie zadań oraz zmniejszenie wysiłku zatrudnionego personelu.

Organizując proces magazynowy, należy:
- ustalić charakterystykę techniczną i wielkości partii wyrobów przewidzianych do składowania,
- określić wymagane terminy dostaw oraz możliwości przestrzegania zasady "Just in Time",
- określić miejsca dostaw materiałów i czas ich przechowywania,
- opracować odpowiedni do zadań system tworzenia i przepływu informacji, a także rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestrującej przepływ dóbr materialnych,
- opracować technologię przepływu dóbr, tj. określić postać jednostek ładunkowych i urządzeń do ich tworzenia (opakowania, palety, pojemniki, kontenery), a także urządzenia pomocnicze (np. mostki przeładunkowe, wagi),
- opracować projekt wstępny systemu logistycznego i kosztorys jego wdrożenia po uzgodnieniu go z przedstawicielami wszystkich ogniw łańcucha logistycznego.
Struktura organizacji gospodarki magazynowej jest podstawą, na której opiera się system zarządzania. Do głównych czynników wpływających na strukturę organizacji gospodarki magazynowej należy zaliczyć kwalifikacje personelu, stosunki międzyludzkie wynikające z ogólnej organizacji przedsiębiorstwa oraz osobowość kierownika. Struktura organizacji gospodarki magazynowej może być w poszczególnych przedsiębiorstwach rozwiązywana w różny sposób. Do najbardziej typowych schematów organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych należą takie, w których pracę magazynów materiałowych nadzorują bezpośrednio działy zaopatrzenia lub gospodarki magazynowej, a pracę magazynów wyrobów gotowych działy zbytu, sprzedaży albo handlowe przy bieżącym współdziałaniu z komórką logistyki.

 

Artykuł zawiera 16550 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 31 lipiec 2018 09:47
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

DHL Supply Chain wdraża na całym świecie najnowszą wersję inteligentnych…

DHL Supply Chain wdraża na całym świecie najnowszą wersję inteligentnych okularów Google

DHL jest jednym z pierwszych klientów na świecie, którzy będą używać okularów Google najnowszej generacji...

Ciężki okres branży transportowej

Ciężki okres branży transportowej

Przedsiębiorców z branży transportowej czeka ciężki okres. Stracili jedną z najważniejszych przewag, którą mieli nad...

Raben świętuje rozbudowę lokalizacji w Eisenach

Raben świętuje rozbudowę lokalizacji w Eisenach

W czerwcu bieżącego roku Grupa Raben oficjalnie otworzyła nowo rozbudowaną lokalizację w Eisenach. Dwa i...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj