logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

System logistyczny regionu a koncepcja potrójnej heliksy Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wśród różnorodnych czynników wpływających na rozwój i konkurencyjność regionalną, ogromnego znaczenia nabiera stosowanie w praktyce nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz jakość zagospodarowania przestrzennego i adekwatność rozmieszczenia różnorodnych funkcji gospodarowania w przestrzeni. Na czołowe miejsce wśród tych koncepcji wysuwa się zarządzanie logistyczne, którego cechą jest uniwersalizm, pozwalający na odnoszenie jego zasad również do układów typu: miasto, aglomeracja czy region. Rozwiązania stosowane dotąd z powodzeniem w logistyce biznesowej można w ten sposób przełożyć na grunt zarządzania regionem i miastem. Metody i techniki wypracowane przez logistykę w sektorze biznesu coraz częściej znajdują zastosowanie w profesjonalnym zarządzaniu w układach przestrzennych.

Mówiąc o wykorzystaniu zarządzania logistycznego w gospodarce regionu, stosujemy podejście systemowe. W tym znaczeniu region traktowany może być jako system logistyczny. Budowa tego systemu w regionie jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Szczególnie istotnym elementem wpisującym się w system logistyczny regionu stanowią klastry, będące obecnie często "motorami rozwoju gospodarczego".
Szczególnego znaczenia z punktu widzenia sprawności funkcjonowania systemu logistycznego regionu nabierają obecnie wielopłaszczyznowe stosunki i relacje partnerskie między przedsiębiorstwami (biznesem), administracją samorządową i instytucjami naukowymi (trzy współpracujące ze sobą sfery). Najnowsze badania jednoznacznie dowodzą, że jakość tych relacji bardzo silnie rzutuje na szeroko rozumianą logistykę regionalną.

Niezmiernie ważna w tym kontekście jest umiejętność partnerskiego współdziałania różnych podmiotów i organizacji w ramach danego regionu, pomimo sprzeczności ich celów rozwoju czy konfliktów interesów, bowiem współdziałanie, równość praw i obowiązków, szanowanie autonomii, zaufanie, wykształcenie osobistych więzów i odpowiadanie na potrzeby partnera, stanowią główne cechy partnerstwa. Przekładają się one w konsekwencji na określone korzyści współpracujących ze sobą podmiotów. Partnerskie relacje w biznesie mogą przynosić także inne korzyści. Zaufanie do partnera skutkuje dialogiem. Daje możliwość wymiany wielu istotnych informacji biznesowych. Zaufany partner wskaże nam, jakie opinie krążą na temat naszej firmy. Jako osoba patrząca obiektywnie, może dostarczyć cennych uwag na temat możliwości usprawnienia działania firmy. Zaufanie do partnera biznesowego staje się więc wartością nadrzędną. To ono bowiem decyduje o zainteresowaniu inwestora lokowaniem środków w konkretnym przedsięwzięciu.
W tym kontekście, bardzo interesującą wydaje się być koncepcja tzw. potrójnej heliksy (triple helix) odnosząca się do budowy wzajemnych relacji partnerskich między wymienionymi wyżej trzema sferami i będąca zarazem czynnikiem rzutującym na sprawność systemu logistycznego regionu.

Artykuł niniejszy powstał na bazie dogłębnych studiów literaturowych, jak również empirycznych badań własnych, zrealizowanych w latach 2011–2013. Jego cele mają dwojaki charakter: poznawczy i empiryczny.
Cele poznawcze zakładają przedstawienie założeń koncepcji "potrójnej heliksy", w aspekcie przydatności tego modelu dla utworzenia efektywnego systemu logistycznego regionu, w szczególności zaś funkcjonowania struktur klastrowych. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji partnerskich zachodzących między przedsiębiorstwami będącymi uczestnikami klastrów, a władzą publiczną (czyli jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego), jak również barier, które ograniczają właściwą współpracę między tymi dwoma środowiskami. Jest to więc próba spojrzenia na model "potrójnej heliksy" z punktu widzenia dwóch aktorów tego modelu: przedstawicieli biznesu i władzy publicznej. Zaprezentowany w drugiej (badawczej) części artykułu materiał jest, z racji wymogów objętościowych, jedynie krótką syntezą badań empirycznych w omawianym obszarze. Gros wniosków, mimo iż wyprowadzone zostały w odniesieniu do regionu łódzkiego, można z powodzeniem odnieść również do innych regionów kraju. Ich adresatami mogą być zarówno publiczne władze samorządowe kreujące politykę logistyczną w regionie, jak i przedsiębiorcy czy koordynatorzy klastrów.

 

Artykuł zawiera 27040 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 październik 2018 11:08
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Grupa Geis modernizuje i przenosi terminale dystrybucyjne w Bydgoszczy i Szczecinie, a w czwartym kwartale...

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

Wszystkie warunki i wymagania niezbędne do zamknięcia transakcji zostały spełnione. W ślad za ogłoszonym porozumieniem...

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w…

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w regionie wschodnim

Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, stawia...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj