logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Sieci społeczne w kształtowaniu decyzji logistyki społecznej Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyodrębnienie logistyki społecznej, związane ze zmianą priorytetów (zysk vs. jakość życia czy bezpieczeństwo) i zasad (ekonomiczność vs. korzystność czy skuteczność) podejmowania decyzji w zakresie kształtowania przepływów materialnych i informacyjnych, w stosunku do ustalonych już priorytetów i zasad w logistyce działań militarnych czy gospodarczych, nasuwa szereg pytań w zakresie zmiany źródeł inspiracji dla formowania wiązki celów w zastosowaniach społecznych logistyki.

W szczególności ciekawym i wartym zbadania wydaje się być wpływ mocy sieci społecznych na kształtowanie decyzji w logistyce społecznej. Celem niniejszych rozważań jest wstępne rozpoznanie, czy i w jakim zakresie sieci społeczne mogą oddziaływać na kształtowanie decyzji logistyki społecznej.

Sieci społeczne i ich siła oddziaływania
O pojawieniu się nowego archetypu gospodarowania - gospodarki sieciowej, mówi się (i pisze) od wielu lat. Bliskie mi pojmowanie tego zjawiska zaproponował K. Perechuda. Otóż jego zdaniem, "gospodarka sieciowa (wirtualna, elektroniczna, gospodarka wiedzy itp.) stanowi przestrzeń odniesień dla współczesnych przedsiębiorstw. W kontekście jednolitego, morfogenetycznego pola gospodarki można ją określić jako gospodarkę drgającą, co oznacza, że uruchomienie wibracji w dowolnym węźle sieci powoduje natychmiastowy rezonans w całym systemie połączeń gospodarczych" [Perechuda 2005]. Współcześnie mamy do czynienia z powszechnymi zjawiskami funkcjonowania w układach sieciowych, a częsta chwilowość związków zachodzących między węzłami pozwala na szybkie konfigurowanie mocy wytwórczych dla jednostkowych wytworów - umożliwiła zidentyfikowanie organizacji wirtualnej i w ślad za nią – wirtualnych łańcuchów dostaw. Równolegle z sieciami gospodarczymi funkcjonują na podobnych zasadach sieci społeczne. Sieci społeczne są postrzegane jako sposób samoorganizacji grup społeczeństwa w celu wywierania skutecznego wpływu na organy podejmujące decyzje, bądź dokonywania realnych zmian w bycie rzeczywistym w sposób samodzielny, wykazują coraz większą skuteczność dzięki możliwości wykorzystania sieci Internetu.

Każda sieć społeczna składa się z tak zwanych węzłów (jednostek ludzkich lub grup) oraz łączących ich relacji (na przykład współpraca, przyjaźń, przepływ funduszy) [Lauman et al., 1978]. Między sieciami społecznymi i gospodarczymi istnieje określona interakcja, polegająca na:

  • mechanizmie sieci społecznych umożliwiającym firmom pozyskiwanie informacji o podmiotach, z którymi dotychczas nie współpracowały. Przepływ informacji jest również niezbędny dla zwiększania wiedzy i innowacyjności przedsiębiorstw znajdujących się w sieci,
  • wymiarze mechanizmu kontrolnego sieci społecznej - pewne przedsiębiorstwa pośredniczą w relacjach między innymi przedsiębiorstwami i mogą z tego tytułu czerpać zarówno korzyści jak i manipulować przepływem informacji [Burt, 1992].

Chcąc rozpatrywać współczesne uwarunkowania logistyki należy zatem analizować fenomen funkcjonowania sieciowego, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. To środowisko podlega dynamicznym zmianom, wymuszając na logistykach ciągłe tworzenie i doskonalenie koncepcji oraz dostosowywanie narzędzi logistycznych do sprawnego realizowania zadań, stawianych przed logistyką we wszystkich jej kierunkowych zastosowaniach. Zgodnie z postawionym celem tych rozważań, należy przyjrzeć się fenomenowi sieci społecznych, znajdujących swój wymiar realizacyjny między innymi w portalach społecznych (sieciach społecznych, społecznych mediach, społecznych serwisach sieciowych), rozumianych jako zbiór wirtualnych serwisów i platform, zadaniem których jest tworzenie związków społecznych o charakterze poziomym (sieciowym) pomiędzy ich uczestnikami (social networking services, social network sites). Takie sieci można podzielić na dwie kategorie:

  • właściwe sieci społeczne - uniwersalne i dedykowane, (Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, LinkedIn, MySpace, Friendster, Google i in.),
  • quasi-społeczne serwisy (stowarzyszenia blogowe, serwisy mikroblogowe (Twitter), stowarzyszenia na platformach interaktywnych typu Ushahidi itp.).

W celu stworzenia podstaw dla rozważań naukowych i wprowadzenia klarowności wywodów prowadzone są dyskusje o cechach, jakie powinien spełniać serwis, by nazwać go siecią społeczną. W 2008 roku Autorzy badania Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, zidentyfikowali trzy cechy kluczowe takich sieci (social network site) [Boyd et al., 2007]:

  • możliwość stworzenia prywatnego profilu użytkownika, przynajmniej częściowo otwartego dla innych użytkowników,
  • zarządzanie wykazem użytkowników, z którymi utrzymywane są kontakty,
  • możliwość śledzenia i przeglądania kontaktów innych użytkowników.

Sieci społeczne w coraz większym stopniu pozwalają aktywnie partycypować w życiu społecznym i politycznym w skali lokalnej i ponadlokalnej, urzeczywistniając idee demokracji.

 

Artykuł zawiera 29460 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 15 styczeń 2019 08:24
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W planach Panattoni Park Pruszcz Gdański - 75 600 m…

W planach Panattoni Park Pruszcz Gdański - 75 600 m kw. przy A1

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, powiększy wolumen obiektów w rejonie Morza Bałtyckiego....

Jak nadać kurierem samochody Formuły 1 i eksponaty Rolling Stones?

Jak nadać kurierem samochody Formuły 1 i eksponaty Rolling Stones?

Przetransportowanie bolidu F1 z Chin do Budapesztu w 5 dni? Przeniesienie wystawy Rolling Stones Exhibitionism...

Logistyczne kulisy wyścigu Tour de Pologne

Logistyczne kulisy wyścigu Tour de Pologne

Zakończyła się 76. edycja popularnego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W wyścigu, liczącym 1036 km,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj