logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Praca w ITD - także dla logistyków

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rekrutacja i przygotowanie pracownika do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego to proces nie tylko długotrwały, ale i bardzo sformalizowany.
Szczególny nacisk na dobór kadr i kształcenie inspektorów ITD gwarantowany przepisami obowiązującego prawa znajduje jednak uzasadnienie w szerokim spektrum zagadnień związanych z wykonywaniem tej pracy. Szczegółowo zagadnienia związane z przeprowadzeniem egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego oraz kursów specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wydane na podstawie art. 76 ust.4 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym.
Na proces rekrutacji składa się trzyetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Etap wstępnej preselekcji obejmuje weryfikację kandydatów pod kątem kompletności złożonych dokumentów oraz spełnienia wymagań koniecznych określonych w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy, a opublikowanym w Biuletynie Służby Cywilnej. Etap ten ma również na celu wybór kandydatów odpowiadających w stopniu najwyższym profilowi inspektora transportu drogowego. Preferuje się wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze, administracyjne, jak i ekonomiczne. Mile widziana jest praktyka zawodowa w transporcie drogowym, prawnicza czy administracyjna. Nie bez znaczenia również jest znajomość języków obcych. Na etapie tym mogą w szczególności wykazać się absolwenci kierunków logistycznych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Drugi etap rekrutacji to egzamin pisemny, składający się z trzech części:
1. testu wiedzy (pytania z zakresu podstaw ustrojowych państwa, zagadnień związanych z Unią Europejską, przepisów służby cywilnej, procedur administracyjnych, transportu drogowego, czasu pracy kierowców, geografii Polski i Europy, zadania ze znajomości języka obcego oraz obsługi komputera),
2. spisanie notatki sprawdzającej umiejętność redagowania tekstów oraz logicznego analizowania i syntetycznej oceny faktów,
3. testu psychologicznego, który określi predyspozycje psychofizyczne kandydata do zawodu inspektora.
Trzeci etap stanowi egzamin ustny. Do niego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali najlepsze wyniki z egzaminu pisemnego. W trakcie jego trwania Komisja Egzaminacyjna zadaje pytania oceniając m.in. autoprezentację, siłę przekonywania, sposób wyrażania się, analizę i syntezę, predyspozycje na dane stanowisko, motywacje do pracy, ambicje, wiedzę ogólną. Każda egzaminowana osoba podlega ocenie punktowej. Wyłonieni kandydaci na inspektorów transportu drogowego zostają zakwalifikowani do udziału w 6-miesięcznym kursie specjalistycznym, organizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który obejmuje praktykę oraz szkolenie teoretyczne.
W czasie szkolenia teoretycznego kandydat zapoznaje się z zagadnieniami, które mają na celu dobre przygotowanie kandydata do zawodu. Zgodnie z art. 5 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5.01.2002 r. przedmiotem szkolenia są:
1) zadania, uprawnienia oraz organizacja Inspekcji Transportu Drogowego,
2) zasady i metody prowadzenia przez inspektora czynności kontrolnych, postępowania przygotowawczego oraz sporządzania protokołu kontroli,
3) zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku usług transportu drogowego, w tym również w zakresie dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego,
4) wzory dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz zasady i warunki wykonywania tego transportu,
5) przepisy dotyczące w szczególności:
a) ruchu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów
b) czasu pracy kierowców, w tym okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowców
c) wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych i odpadów
d) wykonywania przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych specjalnymi środkami transportu przeznaczonymi do tych przewozów
e) przejazdu pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości
f) przewozu żywych zwierząt
g) wymagań co do pojazdu w zakresie ochrony środowiska
h) okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów
6) stosowanie taryfikatora kar pieniężnych określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
7) wybrane przepisy prawa, w szczególności: karnego, administracyjnego, gospodarczego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 4/2006.
Ostatnio zmieniany piątek, 20 październik 2006 13:40
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris będzie zdalnie diagnozować autobusy elektryczne

Solaris będzie zdalnie diagnozować autobusy elektryczne

Inżynierowie z Biura Badań i Rozwoju firmy Solaris Bus & Coach opracowali system zdalnej diagnozy...

Nokian Tyres przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets na…

Nokian Tyres przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Jako pionier w zakresie produkcji opon Nokian Tyres pragnie przyłączyć się do walki ze skutkami...

PKN ORLEN rozszerza współpracę z Kolejami Litewskimi

PKN ORLEN rozszerza współpracę z Kolejami Litewskimi

PKN ORLEN  intensyfikuje współpracę z Kolejami Litewskimi. 14 sierpnia br. szefowie obu spółek: Daniel Obajtek...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj