logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Metoda wyceny usług nawigacji powietrznej przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Streszczenie: Rozliczenie kosztów ponoszonych na zapewnienie służb żeglugi powietrznej jest jednym z elementów procesu kalkulacji stawek jednostkowych stref pobierania opłat trasowych i terminalowych. Jednym ze sposobów rzetelnego podziału kosztów na usługi nawigacyjne świadczone przez służby żeglugi powietrznej jest zastosowanie rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing). Metodologia ta uwzględnia związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami kosztotwórczymi a działaniami odzwierciedlając tym samym koszty rzeczywiste poniesione w trakcie realizacji procesów w organizacji.
1. WPROWADZENIE
W roku 2006 Komisja Wspólnoty Europejskiej wydała rozporządzenie ujmujące w ramy przepisów sposób naliczania opłat za zapewnienie służb nawigacji lotniczej zwane
Wspólnym schematem opłat [3]. Zgodnie z tą regulacją koszty ponoszone bezpośrednio i pośrednio w celu świadczenia usług nawigacji lotniczej przez certyfikowanych usługodawców finansowane są z opłat pobieranych od użytkowników przestrzeni powietrznej. Wyjątek stanowią dotacje celowe z tytułu zwolnienia z opłat określonych kategorii lotów, obciążające budżet państwa [6]. Suma kosztów wydatkowanych na rzecz pełnienia służb nawigacji lotniczej tworzy tak zwaną podstawę kosztową służącą do skalkulowania stawki obowiązującej w danej strefie pobierania opłat. Ponieważ organizacje świadczące usługi nawigacji lotniczej są przedsiębiorstwami nieprzynoszącymi zysku, podstawa kosztowa może zostać uzupełniona saldem wynikającym z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów w latach poprzednich.
Istotnym postulatem Wspólnego schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej są: przejrzystość podziału kosztów oraz możliwość konsultowania z użytkownikami przestrzeni powietrznej podstaw kosztowych i wynikających z nich stawek jednostkowych kalkulowanych dla każdej ze stref pobierania opłat nawigacyjnych.
2. PODSTAWA KOSZTOWA STREF POBIERANIA OPŁAT
NAWIGACYJNYCH
Koszty funkcjonowania służb żeglugi powietrznej i wykorzystywanych urządzeń odnoszone są do dwóch rodzajów stref pobierania opłat wytyczonych przez dostawcę usług nawigacji lotniczej. Strefa pobierania opłat trasowych obejmuje przestrzeń powietrzną, dla której określono jedną podstawę kosztową i jedną stawkę opłaty. (...)

Artykuł zawiera 14720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Elemental Holding dołącza do EERA

Elemental Holding dołącza do EERA

Europejskie Stowarzyszenie Recyklingu Elektroniki wspiera zamknięty obieg produkcyjny w gospodarce.

Automatyzacja i analiza danych przyszłością transportu?

Automatyzacja i analiza danych przyszłością transportu?

Optymalizacja procesów, redukcja obciążeń administracyjnych czy zwiększenie przepływu pracy to główne powody inwestycji w rozwiązania...

Nowy projekt S5 Wrocław North Gate - 62 tys. m…

Nowy projekt S5 Wrocław North Gate - 62 tys. m kw. w budowie

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, rozbudowuje obiekty na Dolnym Śląsku. W sercu...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj