Logistyka.net.pl

Raport na temat używania samochodów służbowych do celów prywatnych

 
Raport na temat używania samochodów służbowych do celów prywatnych.  

Już od przyszłego roku pracownik, który używa samochodu firmowego do celów prywatnych, zapłaci  większy  PIT.  Takie  zapowiedzi  resortu  finansów  zaczęły  docierać  do  opinii  publicznej  pod  koniec  sierpnia.  Firma  Flotis,  specjalizująca  się  w  rozwiązaniach  monitoringu  pojazdów,  przeprowadziła  badania, z których wynika że skutki decyzji Ministerstwa dotkną aż 90% Polaków poruszających się  pojazdami firmowymi . 
Analiza  pokazuje,  że  firmy  chętnie  użyczają  pracownikom  służbowe  pojazdy.  Aż  59%  badanych  deklaruje,  że  może  ich  używać  w  dowolnym  celu  prywatnym,  a  kolejne  35%  z  pewnymi  ograniczeniami.  
Co nam wolno służbowym samochodem? 
Okazuje się że posiadacze firmowych aut sami decydują co im wolno. Wiele firm nie reguluje kwestii  użyczenia pracownikom pojazdów firmowych. Tylko 32% firm ma jasno określone zasady, do których  pracownicy  muszą  się  stosować.  Najczęściej  są  to  firmy  o  charakterze  korporacyjnym.  W  co  trzeciej  firmie  pracownik  ma  pełną  dowolność  w  użytkowaniu  pojazdu.  Pozostałe  stosują  niewielkie ograniczenia np. zakaz wyjazdów poza  określoną  strefę  lub  określają  zasady  jedynie  ustnie.  Warto  zauważyć,  że  pracownicy  doceniają  takie  podejście  firmy.  Niemal  połowa  badanych  zadeklarowała,  że  traktuje  samochód  jako  bonus  od  pracodawcy,  a  kolejne  32%  uważa,  iż  jest  to  transakcja  wiązana  i  daje  ona  obopólną korzyść zarówno pracownikowi jak i pracodawcy.  
Ile  Państwo  może  zarobić  na  dodatkowym  podatku? 
W kontekście zmian prawnych ważne wydają się  dane dotyczące ilości kilometrów pokonywanych  codziennie  przez  statystycznego  kierowcę  firmowego auta. Z badań Flotis wynika, że jest to  ok.  30  km  dziennie.  Przy  20  dniach  pracy  w  miesiącu  oznacza  to  niemal  600  dodatkowych  kilometrów miesięcznie.  
Warto  zadać  także  pytanie  w  jakim  celu  pracownik pokonuje dodatkowe kilometry? Odpowiedź nie stanowi zaskoczenia: większość podwozi  członków  rodziny  do  pracy  lub  szkoły,  jeździ  po  zakupy  i  załatwia  sprawy  urzędowe.  Warto  także  odnotować, że niemal połowa badanych wybiera się firmowym samochodem na rodzinne wakacje.  
 
 
Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

 
Pod nadzorem 
Stosowanie  przez  firmy  monitoringu  flot  samochodowych  znacznie  zmienia  przyzwyczajenia  kierowców.  Kierowca  świadomy  ciągłego  nadzoru  na  prowadzonym  przez  niego  pojazdem  o  wiele  rzadziej  wykorzystuje  go  w  celach  prywatnych.  Monitorowani  kierowcy  ok.  5  razy  rzadziej  odwożą  rodzinę do pracy, załatwiają sprawy urzędowe i jeżdżą na zakupy. Czterokrotnie rzadziej, jadą autem  służbowym  na  wakacje.  Jednak  z  analizy  Flotis  wynika,  że  tylko  20%  firm  używa  obecnie  systemu  monitoringu.  
Firmy bez monitoringu pojazdów. 

 

Firmy z systemem monitoringu. 

Czy podwozisz członków rodziny? 

TAK - 64% 

TAK ‐ 12% 

Czy załatwiasz sprawy urzędowe? 

TAK - 68% 

TAK - 15% 

Czy jeździsz na zakupy? 

TAK - 68% 

TAK - 14% 

Czy  jeździsz  samochodem 
 służbowym na wakacje? 

TAK - 43% 

TAK - 11% 

 
Nigdy tak naprawdę nie  wiadomo czy pracownik  wykonuje powyższe działania w godzinach, czy  po  godzinach  pracy.  Teoretycznie  w  przypadku  firm,  które  definiują  zasady  użytkowania  pojazdów  powyższe liczby powinny wyglądać tak samo. Jak widać nie zawsze tak jest. Co więcej pracownicy nie  czują się obligowani do płacenia np. za paliwo wyjeżdżone na prywatny użytek. Postępuje tak tylko 
24% badanych.  
Co nas czeka? 
Zmiany  prawne  mogą  wymusić  wdrożenie  systemów  monitoringu  pojazdów  służbowych  i  dokładniejsze  ewidencjonowanie  pokonywanych  kilometrów.  Obecnie  już  utrzymuje  się  tendencja  wzrostowa  jeśli  chodzi  o  liczbę  firm  stosujących  monitoring.  Zmiany  w  przepisach  mogą  tylko  ten  proces  przyspieszyć.  Co  to  będzie  oznaczać  dla  firm?  Konieczność  wdrożenia  systemu  do  monitoringu, którego cena na szczęście jest coraz niższa i zaczyna się nawet od 1 pln miesięcznie za  pojazd. Kilka, a nawet kilkadziesiąt, tysięcy złotych oszczędności, jakie przynosi stosowanie systemów  nadzoru  pojazdów,  firmy  będą  mogły  przeznaczyć  na  pokrycie  kosztów  nowego  podatku.  Ucierpią  pracownicy, którzy nie będą mogli używać samochodów służbowych w tak szerokim zakresie jak do  tej pory lub będą musieli zacząć za to płacić. Swoboda jaką obecnie daje większość pracodawców w  zakresie korzystania z auta firmowego może stać się tylko miłym wspomnieniem.  
Profil użytkownika samochodu służbowego 
 
Z badania wyłania się także obraz użytkownika samochodu służbowego.  
Użytkownik  taki  to  większości  przypadków  mężczyzna  z  minimum  5‐letnim  doświadczeniem  w  prowadzeniu pojazdów. Rzadko otrzymuje mandaty. Co czwartemu kierowcy zdarza się to raz na rok,  a  większości  jeszcze  rzadziej.  Jest  to  dość  zaskakujące  ponieważ  ponad  60%  badanych  kierowców  zadeklarowało, że stosuje się głównie do przepisów „życiowych” ignorując część obowiązujących na 

Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

  drogach  zasad.  Zgodnie  z  wszystkimi  przepisami  jeździ  bowiem  tylko  22%  badanych.  Kierowcy  pojazdów  służbowych  to  miłośnicy  gadżetów.  Aż  60%  posiada w  swoim  pojeździe  nawigacje  GPS,  a 
45% używa CB radia.  
 
Flotis  jest  autorskim  rozwiązaniem  poznańskiej  firmy  Neptis,  która  jest  również  producentem  urządzenia monitorującego. 
Wykresy: 
1. 

Czy wykorzystujesz samochód firmowy do użytku prywatnego? 

2. 

Czy Twoja firma jasno określa do jakich celów prywatnych możesz używać pojazd firmowy? 

3. 

Czy firma w której pracujesz stosuje system monitoringu pojazdów? 

4. 

Ile kilometrów dziennie przejeżdżasz firmowym samochodem? 

5. 

Ile kilometrów dziennie przejeżdżasz firmowym samochodem w celach prywatnych? 

6. 

Czy jeździsz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ruchu drogowego? 

7. 

Jak często zdarza Ci się płacić mandaty?  

8. 

Jakich urządzeń używasz w czasie jazdy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

 

1. Czy wykorzystujesz samochód firmowy do użytku prywatnego? 
 

 

 
 

2. Czy Twoja firma jasno określa do jakich celów prywatnych możesz  używać pojazd firmowy.  

Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

 

3. Czy firma w której pracujesz stosuje system monitoringu pojazdów? 
 

4. Ile kilometrów dziennie przejeżdżasz firmowym samochodem? 

Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

 

5. Ile kilometrów dziennie przejeżdżasz firmowym samochodem w  celach prywatnych? 

6. Czy jeździsz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ruchu  drogowego? 
 

 
Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454 

 

7. Jak często zdarza Ci się płacić mandaty? 
 

 

 

8. Jakich urządzeń używasz w czasie jazdy? 
 

 

Neptis Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
NIP 9721187720, Regon 300942514, KRS 0000314454