logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Przewozy intermodalne - realne korzyści dla firm oraz użytkowników dróg

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuł powstał na podstawie prac badawczych realizowanych w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES o akronimie CORELOG ("Skoordynowana logistyka regionalna"). Projekt CORELOG był realizowany w latach 2005 - 2007, pod przewodnictwem włoskiego regionu Emilia Romagna oraz skupiał partnerów z Polski, Węgier, Austrii, Słowenii i Grecji.

Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, jak i produkcyjno-usługowych jest maksymalizacja zysku. Na wielkość profitów osiąganych przez przedsiębiorstwo wpływa wiele czynników, w tym także sprawna organizacja procesów transportowych. Jej głównym celem jest zapewnienie płynności w realizacji bieżących zamówień z uwzględnieniem racjonalizacji łącznych kosztów logistycznych dla założonego poziomu obsługi klienta. W związku z tym, większość przedsiębiorstw w codziennej działalności wykorzystuje transport drogowy, charakteryzujący się krótkim czasem dostaw, możliwością realizacji usług w systemie "door to door”, konkurencyjną ceną świadczonych usług czy elastycznością. Jednak sprawna organizacja procesów przewozowych wiąże się z problemem planowania tras oraz doborem pojazdów do realizacji poszczególnych zadań. Złe zarządzanie procesami transportowymi w firmie może doprowadzić do bardzo poważnych skutków finansowych. Organizacja systemu transportowego w przedsiębiorstwie ma także bezpośredni wpływ na natężenie ruchu w regionie, w którym dana firma jest aktywna. Warto pamiętać, że głównym, dostrzeganym przez wszystkich użytkowników dróg, minusem transportu drogowego jest niewątpliwie wzmożona kongestia ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch na drogach w Wielkopolsce w ciągu ostatnich lat wzrósł o ponad 30%. Bezpośrednim efektem rosnącej kongestii ruchu jest pogorszenie się istniejącej infrastruktury drogowej oraz obniżenie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Należy również pamiętać o szkodliwym działaniu spalin na środowisko naturalne i emisji dwutlenku węgla. Zatem można założyć, iż zwiększenie stopnia wypełnienia powierzchni ładownej pojazdów w przedsiębiorstwach w rejonie Wielkopolski, może mieć istotny wpływ także na obniżenie liczby pojazdów realizujących na przykład dostawy do danej firmy. Pomijając krótkie odcinki dróg dojazdowych do obiektów magazynowych, budowane wraz z tymi obiektami oraz bocznice kolejowe na terenach należących do wykorzystujących je przedsiębiorstw, infrastruktura transportu nie jest własnością przynależną do sfery logistyki, lecz należy do sfery publicznej. Publiczny charakter infrastruktury transportu polega na udostępnianiu jej różnym grupom użytkowników. Sfera logistyki użytkuje ją podczas realizacji procesów logistycznych i świadczenia usług logistycznych równolegle z innymi użytkownikami, wykorzystującymi ją do swoich potrzeb. Stąd ważne jest podejmowanie działań ograniczających użytkowanie publicznej infrastruktury transportu do przewozu towarów z zachowaniem celów, dla których jest wykorzystywana.

Natężenie ruchu pojazdów w Wielkopolsce na tle kraju
W Województwie Wielkopolskim zlokalizowanych jest około 9,0% przedsiębiorstw działających w Polsce. Filarami gospodarki regionu są gałęziowo zróżnicowany przemysł, wysokotowarowe rolnictwo i rozbudowana sieć usług, zwłaszcza finansowych i handlowych. Wysoka aktywność społeczna regionu zaowocowała szybkim przyrostem podmiotów gospodarczych. Ich liczba kształtuje się obecnie w granicach 324 000, co daje województwu 3 pozycję w kraju, a ponad 4 500 przedsiębiorstw to firmy z udziałem kapitału zachodniego. Ponad 40 firm wielkopolskich trafiło na listę 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Zróżnicowanie produkcji, rolnictwa i usług oraz stopniowo, choć zbyt wolno modernizowana i rozbudowywana infrastruktura transportu, tworzą korzystne warunki dla dalszego rozwoju Wielkopolski. Jednak rozwój ten wpłynął także na wzrost ruchu pojazdów ciężarowych na drogach regionu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, średni dobowy ruch (SDR) pojazdów samochodowych na sieci dróg krajowych wynosił 8224 poj./dobę i był większy o około 18% w porównaniu z rokiem 2000. Obciążenie ruchem pojazdów samochodowych nie było równomierne dla całej sieci, lecz zwiększało się ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Na drogach międzynarodowych SDR w 2005 roku wynosił 13 561 poj./dobę, zaś na pozostałych drogach krajowych 5 990 poj./dobę.

Analizując średni dobowy ruch pojazdów na drogach krajowych zauważalne jest, iż Województwo Wielkopolskie plasuje się w na czwartym miejscu z obciążeniem wynoszącym średnio 9 842 pojazdów/dobę. W przypadku ruchu na drogach międzynarodowych, średnie obciążenie wynosiło 13 737 poj./dobę, co stawia Wielkopolskę na 7 miejscu spośród wszystkich województw. Uśredniając powyższe dane można stwierdzić, że w roku 2005 zaobserwowano wzrost o 16% ruchu pojazdów w porównaniu z rokiem 2000.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 listopad 2012 12:49

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Prologis buduje drugi obiekt typu build-to-suit dla CERVA GROUP w…

Prologis buduje drugi obiekt typu build-to-suit dla CERVA GROUP w Prologis Park Prague-Airport

Prologis realizuje obiekt typu build-to-suit o powierzchni 9 817 m kw. w Prologis Park Prague-Airport....

Jaka przyszłość czeka branżę motoryzacyjną? Podsumowanie III edycji konferencji "IT…

Jaka przyszłość czeka branżę motoryzacyjną? Podsumowanie III edycji konferencji "IT in Automotive"

16 kwietnia br. Szczecin był gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń branży motoryzacyjnej. Trzecia edycja konferencji...

Paczkomaty® InPost przy centrach handlowych Auchan

Paczkomaty® InPost przy centrach handlowych Auchan

Paczkomaty® InPost, na mocy umowy z Ceetrus Polska, będą dostępne przy Centrach Handlowych Auchan. Już...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj