logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Bezpieczny transport miejski i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W ostatnim dwudziestoleciu, wraz z rozwojem cywilizacyjnym Polski i osiąganiem europejskich standardów, zaobserwować można wzrost zainteresowania problemami osób niepełnosprawnych. Zainteresowanie to przejawia się w wielu aspektach, takich, jak na przykład:

 • rozwiązania legislacyjne i systemowe - ustawowo regulowana rehabilitacja zawodowa i społeczna, działalność instytucji państwa, jak na przykład Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych itp.,
 • coraz większa społeczna świadomość niepełnosprawności, zmiany w postrzeganiu osoby niepełnosprawnej i jej funkcjonowania w społeczeństwie,,
 • zmiany w otoczeniu i środowisku - przystosowania komunikacyjne, likwidacja barier architektonicznych,
 • wykorzystanie postępu technicznego i technologicznego dla spełniania potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działaniom tym towarzyszy aktywność samych niepełnosprawnych, nie tylko w zakresie współzawodnictwa na arenie sportowej, ale i coraz większy, choć nadal niewystarczający udział w życiu zawodowym, publicznym i społecznym.
Jednym z problemów istotnych dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych jest przystosowanie do ich potrzeb komunikacji publicznej. Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to w przypadku osób niepełnosprawnych korzystających z transportu miejskiego obejmuje wiele zagadnień związanych między innymi z dojściem do przystanku, wsiadaniem do autobusu, podróżą czy wysiadaniem. Mówiąc o tym zagadnieniu, zazwyczaj ma się na myśli niepełnosprawność ruchową i tworzone przez nią bariery w mobilności osób. Nie jest to jednak obraz pełny - pojemne rozumienie niepełnosprawności powoduje, iż pojęcie bezpieczeństwa i przystosowania komunikacyjnego należy rozumieć znacznie szerzej.

Rozumienie niepełnosprawności
Światowa Organizacja Zdrowia WHO wyróżnia niesprawność (impariment) i niepełnosprawność (disability) jako dwa rodzaje deficytu sprawności człowieka. Według definicji WHO, niepełnosprawność to wszelkie ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) sprawowania czynnego życia w sposób lub zakresie przyjętym za typowe dla człowieka. Osoba niepełnosprawna, w następstwie ograniczeń fizycznych, somatycznych lub psychicznych, ma istotne trudności w realizowaniu zadań, jakie stawia przed nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny, jej stan zdrowia w sposób długotrwały uniemożliwia lub utrudnia jej branie udziału w różnorakich stosunkach społecznych.
Ograniczenia funkcjonalne mogą być całkowite lub częściowe, stałe lub przejściowe, cechować się zróżnicowanym stopniem. Ze względu na rodzaj i przyczynę ograniczeń, niepełnosprawność można podzielić na:

 • niepełnosprawność fizyczną, obejmującą osoby z uszkodzeniem narządu ruchu (niepełnosprawnością motoryczną) oraz osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi,
 • niepełnosprawność sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów), obejmującą osoby niewidome i słabo widzące oraz osoby niesłyszące i słabo słyszące,
 • niepełnosprawność psychiczną, obejmującą osoby z chorobą psychiczną oraz osoby z niesprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawność społeczną, obejmującą osoby niesamodzielne, nieodnajdujące się w rolach społecznych.

Typologię przyczyn niepełnosprawności przedstawia rysunek 1. Rozumienie niepełnosprawności jest zatem bardzo szerokie i znacznie wykracza poza typowe pojmowanie jej jako jedynie niesprawności ruchowej, motorycznej. Wielość przyczyn i przejawów niepełnosprawności sprawia, iż osoby nią dotknięte muszą zmagać się z problemami. Problemy te mają bardzo zróżnicowany charakter, a ich pokonywanie generuje różne potrzeby, obejmujące zarówno aspekty techniczne jak i organizacyjne. Zatem dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych to nie tylko zapewnienie im bezpieczeństwa, ale również rozwiązywanie problemów z poruszaniem się, a także sensoryką, odbieraniem sygnałów, rozumieniem otoczenia i orientowaniem się w nim. Jest to bardzo istotne, gdyż skala niepełnosprawności w Polsce jest spora. Według danych GUS z badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w III kwartale 2010 roku, w populacji powyżej 15 roku życia odnotowano 3 414 000 osób niepełnosprawnych, co stanowi 10,8% społeczeństwa. O tym, jak trudno funkcjonować im w otoczeniu świadczy choćby fakt, iż zaledwie 507 000 z nich to ludzie aktywni zawodowo i pracujący, a 2 832 000 to osoby zawodowo bierne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

 
Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2012 13:50

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Logistyczne kulisy wyścigu Tour de Pologne

Logistyczne kulisy wyścigu Tour de Pologne

Zakończyła się 76. edycja popularnego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W wyścigu, liczącym 1036 km,...

Solaris największym producentem na europejskim rynku autobusów elektrycznych

Solaris największym producentem na europejskim rynku autobusów elektrycznych

Dzięki trzem dużym zamówieniom z Berlina, Warszawy i Mediolanu Solaris wysunął się na prowadzenie pod...

Bydgoszcz rośnie w magazyny - 40 000 m kw. Panattoni…

Bydgoszcz rośnie w magazyny - 40 000 m kw. Panattoni Park Bydgoszcz II

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, docenia potencjał rozwojowy regionu kujawsko-pomorskiego i tworzy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj