Zaloguj się

Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP

Współczesne operacje wojskowe o charakterze ekspedycyjnym wymagają wysokiego poziomu mobilności wojsk zarówno w wymiarze strategicznym, operacyjnym, jak i taktycznym. Dlatego też sprawność podsystemu transportu i ruchu wojsk jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie operacji.
Jednocześnie, ze względu na ograniczenia finansowe, siły zbrojne większości demokratycznych państw poszukują sposobów
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe