logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wybrane zagadnienia systemów sterowania ruchem i łączności dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
W ramach regulacji europejskich wyróżnić należy dwie grupy wymagań, które będą miały bezpośredni wpływ na technologie stosowane w Polsce dla potrzeb KDP. Obie związane są bezpośrednio z tworzeniem w Unii Europejskiej wspólnego rynku w zakresie produktów i usług dla transportu kolejowego: 1. Procedury postępowania podczas projektowania oraz modernizacji i budowy zarówno linii kolejowych jak i taboru kolejowego. 2. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dotyczące KDP.
Ogólne wymagania dla procedur, których stosowanie w końcowym efekcie ma doprowadzać do odpowiedniego przekazywania do eksploatacji zawarte są w: • Regułach „nowego podejścia” legislacyjnego (Rezolucja Rady UE z 1985 dot. harmonizacji i standaryzacji z późniejszymi zmianami); oraz
• Warunkach zunifikowanej oceny zgodności (Rezolucja Rady UE z 1989 dot. certyfikacji i badan z późniejszymi zmianami); które łącznie zostały przeniesione do polskiego prawa Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.
Szczegółowe procedury, jak i szczegółowe wymagania techniczne i eksploatacyjne definiowane sa dla poszczególnych podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Podsystemy te zdefiniowano w Dyrektywie 96/48/WE zmienionej dyrektywa 2004/50/WE a odpowiednie zapisy przeniesiono do polskiego prawa (Ustawa o transporcie kolejowym rozdział 4a). Dla wszystkich wspomnianych podsystemów opracowano szczegółowe regulacje UE wydane w formie Decyzji Komisji Europejskiej określane, jako Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI).
W szczególności w zakresie referatu maja znaczenie obowiązują następujące Decyzje Komisji Europejskiej:
• w zakresie sterowania ruchem kolejowym dla KDP definiujące wymagania techniczne, eksploatacyjne i proceduralne, a w szczególności w zakresie stosowania zunifikowanych europejskich systemów łączności (GSMR) i bezpiecznej kontroli jazdy (ETCS) łącznie tworzących Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym
ERTMS (TSI HS CCS: Decyzja KE 2006/860/WE z 07.11.2006 r., Decyzja KE 2007/153/WE z 06.03.2007 r.)
• w zakresie aplikacji telematycznych dla KDP definiujące wymagania techniczne, eksploatacyjne i proceduralne w zakresie aplikacji telematycznych dla przewozów pasażerskich (przyjęta rozporządzeniem Komisji Europejskiej
454/2011. i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei). (...)

Artykuł zawiera 114804 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy...

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska, Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH, opracowuje zorientowane na klienta rozwiązania w zakresie obsługi przeładunku drobnicy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj