logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Analiza wybranych miast polskich pod kątem funkcjonowania miejskiego transportu towarowego Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Miejski transport towarowy jest systemem dynamicznym o bardzo dużej złożoności, wynikającej między innymi ze znacznej liczby zróżnicowanych jego uczestników (dostawców usług logistycznych, nadawców, odbiorców, władze miast i regionów, mieszkańców i odwiedzających miasta itp.), licznych ograniczeń (np. regulacji dotyczących ruchu drogowego), fragmentacji przepływów dóbr, która ogranicza efektywność realizowanych przewozów, newralgicznych połączeń w łańcuchu dostaw (przeładunki, kontakty z klientami, realizacje dostaw ostatniego kilometra), a także ryzyka występowania konfliktów między oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy (np. mieszkańców i przewoźników).

Problemy te przysparzają znacznych trudności w organizacji przewozów, z tego też względu podejmowane są coraz częściej inicjatywy ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań pozwalających na bardziej efektywne zarządzanie procesami przewozu i realizacji dostaw w miastach.
Jednym z kluczowych czynników niezbędnych do zapanowania nad rosnącym brakiem uporządkowania w obrębie miejskiego transportu towarowego oraz warunkującym jego zrównoważony rozwój jest efektywne zarządzanie przepływami dóbr pomiędzy poszczególnymi stronami zaangażowanymi w mniejszym lub większym stopniu w jego funkcjonowanie. Brak danych na temat strumieni ładunków, kierunku ich przepływu, struktury itp. przyczynia się do trudności w zapanowaniu nad nimi i kierowaniu w sposób ograniczający ich negatywne oddziaływanie na organizm miejski, a w szczególności na środowisko i mieszkańców. Aspekty te zostały uwzględnione w wielu europejskich projektach, ukierunkowanych na rozwój zrównoważonego miejskiego transportu towarowego, takich jak BESTUFS/BESTUFS II, CITYLOG, CITYMOVE, SUGAR, czy C-LIEGE. Również dokumenty wskazujące kierunki rozwoju systemów transportowych w Europie zwracają uwagę na te zagadnienia. Uwypuklono je między innymi w "Planie działań na rzecz mobilności w miastach", opublikowanym przez Komisję Europejską.

Punktem wyjścia dla określania przepływów informacyjnych niezbędnych dla skutecznego zarządzania transportem towarowym w mieście jest dogłębna analiza ex ante bieżącej sytuacji i stanu danego systemu (miasta) oraz właściwa identyfikacja występujących w danej strukturze miejskiej problemów. Warto zauważyć, że na ogół problemy dotyczące przewozu towarów, występujące w różnych miastach mają podobny charakter, jednakże specyfika samych miast sprawia, iż konieczne jest stosowanie uszczegółowionej oceny, pozwalającej na opracowanie rekomendacji odnośnie rozwiązań, które mogą poprawić funkcjonowanie przewozów towarowych w obrębie danego miasta.

Zaprezentowane niżej rezultaty stanowią wynik pierwszego etapu prac badawczych podjętych w ramach projektu "Badanie potrzeb informacyjnych środowiska heterogenicznego w systemie zrównoważonego miejskiego transportu towarowego", realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie, którego celem jest określenie struktur danych istotnych dla funkcjonowania zrównoważonego miejskiego transportu towarowego, ustalenie źródeł ich pozyskiwania, stopnia oraz zakresu integracji, a także wskazanie metod ekstrakcji wiedzy z pozyskiwanych zasobów danych i informacji, niezbędnej dla poprawy sprawności przewozów towarowych w miastach.

Artykuł zawiera 33090 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 listopad 2015 12:06
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj