logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyczne aspekty segmentacji rynku usług lotniczych w warunkach narastającej konkurencji Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wprowadzenie zasad logistyki w proces realizacji strategicznych działań pasażerskich przewoźników lotniczych wymaga nie tylko zidentyfikowania uwarunkowań, determinant oraz skutków decydujących o wyborze odpowiedniego modelu segmentacji, lecz przede wszystkim skonstruowania łańcucha efektywnych powiązań i zależności.

W oparciu o prawidłowo skonstruowany schemat logistyczny, można bowiem w sposób naukowo analityczny zbudować strategię segmentacji, obejmującą zarówno konsumentów, produkt jak też pozycjonowanie firmy na konkurencyjnym rynku pasażerskich usług lotniczych. Kwestia ta jest bardzo ważna, ponieważ w konstruowaniu logistycznego łańcucha powiązań i hierarchicznych zależności, nie wystarczy bazować wyłącznie na kryteriach ekonomicznych lecz w coraz szerszym zakresie należy włączyć w ten proces aspekty psychograficzne i behawioralne. Konieczność stosowania tego zakresu kryteriów ma coraz większe znaczenie, ponieważ poziom konkurencji na współczesnym rynku wymusza daleko idącą specjalizację w podaży usług, nie tylko o zróżnicowanych cechach, lecz także znajdujących akceptację w wyodrębnionym segmencie nabywców na obsługiwanym lub planowanym do zagospodarowania rynku. To wskazuje na wyjątkową złożoność wyboru strategii segmentacji, pozycjonowania przedsiębiorstwa świadczącego pasażerskie usługi lotnicze oraz na istotne znaczenie jakie w tym procesie odgrywa logistyka. Szczegółowy opis wybranych wariantów strategii, w tym także marketingowych oraz ich skutków umożliwia sprecyzowanie poglądu na poziom ich przydatności, w tym stopnia niezbędności, kreatywności, a w warunkach zaostrzającej się konkurencji szczególnej wagi dla pozyskania najefektywniejszego segmentu konsumenta, produktu oraz rynkowej pozycji firmy.

Kryteria segmentacji rynku pasażerskich usług lotniczych
Dynamiczne zmiany otoczenia na rynku usług lotniczych wymuszają konieczność ciągłej racjonalizacji procesu segmentacji, prowadzącego do wyznaczenia odrębnych lecz homogenicznych grup nabywców. W bieżących uwarunkowaniach decyzja dotycząca wyboru wariantu podróży nie jest przypadkowa lecz coraz częściej podejmowana po wszechstronnej analizie informacji umożliwiającej ocenę wszystkich cech rynkowej oferty. Taka sytuacja podnosi poziom intensywności konkurencji pomiędzy usługodawcami, ponieważ potencjalny pasażer uzyskuje wariantową możliwość analizy cech i wyboru usługi zapewniającej mu największy zakres korzyści. Na globalnym rynku następuje intensywny proces przemian pogłębiających różnice wynikające z istnienia wielu skutków dyferencjacji, wpływających na konieczność różnicowania strategii działań w poszczególnych segmentach. Istnieje szereg kryteriów identyfikowania przyczyn tworzących tak znaczny zakres zróżnicowania, jednak ustalenie ich znaczenia dla uzyskania wysokiego poziomu efektywności segmentacji, w odniesieniu do konsumenta i produktu należy uznać za najważniejsze w aspekcie skuteczności podjętej strategii rynkowej. Podstawowe kryteria segmentacji rynku zaprezentowano w tabeli 1. Kryteria zaliczane do pierwszej grupy powinny być brane pod uwagę podczas procesu segmentacji rynku usług lotniczych, natomiast wśród kryteriów zaliczanych do drugiej grupy, na szczególną uwagę zasługują: częstotliwość korzystania z usługi, lojalność wobec marki, czas zakupu, wiedza konsumenta o cechach charakteryzujących usługę oraz postrzegane korzyści zakupu.

 

Artykuł zawiera 23140 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 01 marzec 2018 15:07
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford…

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford

Ebrex Polska przedłużyła umowę do 2024 roku na zarządzanie działaniami związanymi ze składowaniem części zamiennych...

Standardy GS1 w wojsku

Standardy GS1 w wojsku

30 listopada 2018 roku z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej szef Zarządu Logistyki P4 płk dr...

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj