logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Rola transportu w realizacji idei "Inteligentnego miasta" Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wiek XXI utrzymał dalszy rozwój miast i pogłębiającego się procesu urbanizacji. Na wszystkich kontynentach postępuje proces migracji do ośrodków miejskich, co w perspektywie końca stulecia doprowadzi do sytuacji, że w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów. […] Przewiduje się, że do 2020 r. w europejskich miastach będzie mieszkało 80% populacji. Ponadto badania pokazują, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania europejskiej gospodarki. Wystarczy wskazać, że tylko nieco poniżej 85% produktu krajowego brutto UE powstaje na obszarach miejskich. Należy więc przypuszczać, że to rozwój miast będzie determinował przyszły rozwój UE w zakresie gospodarczym, społecznym i terytorialnym.

Na terenie miast znajduje się większość miejsc pracy, a także przedsiębiorstw i placówek szkolnictwa wyższego, a ich działanie jest decydujące dla osiągnięcia spójności społecznej. Miasta są ośrodkami zmiany, opartej na innowacjach, duchu przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym. Wzrost gospodarczy określa się jako zrównoważony, kiedy towarzyszą mu środki przeznaczone do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i problemów z zakresu ochrony środowiska. Kwestia zrównoważonego charakteru wzrostu ma szczególne znaczenie w miastach, które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne, degradację środowiska naturalnego, istnienie nieużytków oraz niekontrolowane rozlewanie się miast.

Miasta charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie perspektyw gospodarczych i społecznych. Są to na przykład nierówności przestrzenne (między dzielnicami) lub społeczne (między poszczególnymi grupami) lub często różnice łączące oba te wymiary. Również jakość środowiska przyrodniczego jest czynnikiem kluczowym w kwestii atrakcyjności miejsca. W większości europejskich miast można zidentyfikować wspólne wyzwania. W całej Europie wzmożony ruch na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory mające niepożądane skutki, takie jak opóźnienia i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci każdego roku prawie 100 mld euro, tj. około 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku na rok rośnie zanieczyszczenie powietrza i pogarsza się klimat akustyczny, co przejawia się pogorszeniem warunków życia mieszkańców. Ruch w miastach odpowiada za 40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy.
Ponadto każdego roku rośnie w miastach liczba wypadków drogowych. W 2012 r. było ich łącznie około 28 000. Należy przy tym zaznaczyć, że jeden na trzy wypadki śmiertelne ma miejsce na obszarze miejskim, a ofiarami są najczęściej piesi i rowerzyści. Postępy w zmniejszaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych odnotowywane na obszarach miejskich utrzymują się poniżej średniej.

Występujące na terenach zurbanizowanych zagrożenia mają też wymiar szerszy w postaci: zmian klimatu / globalnego ocieplenia, wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne czy też w formie wąskich gardeł w łańcuchach logistycznych.
Inteligentne miasta to koncepcja obejmująca współdziałanie mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Głównym celem tej idei jest dążenie do wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób jak najefektywniejszy, przy wsparciu technologii oraz bezpośredniej aktywności mieszkańców.

 

Artykuł zawiera 45030 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 wrzesień 2018 15:41
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Firma Przyjazna Klientowi 2018

Firma Przyjazna Klientowi 2018

Niezależne badanie, w którym wziął udział GLS Poland, pokazuje,jakie oczekiwania wobec firm kurierskich mają dziś...

Pierwsze bunkrowanie LNG w polskich portach

Pierwsze bunkrowanie LNG w polskich portach

W trójmiejskich portach przeprowadzono operację komercyjnego bunkrowania ekologicznym paliwem LNG. W ciągu ostatniego tygodnia do...

Panattoni Europe dołącza do drużyny Łukasza Piszczka

Panattoni Europe dołącza do drużyny Łukasza Piszczka

Panattoni Europe wspiera chwalebną ofensywę Łukasza Piszczka oraz jego Fundacji, której celem jest rozbudowa piłkarskiej...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj