Zaloguj się

Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych

Polecamy! Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych

Procesy rozładunku i załadunku towarów na wagony kolejowe są znacznie bardziej problematyczne w organizacji niż załadunek naczep pojazdów drogowych. Wynika to z dużego wolumenu przewożonych ładunków, bardzo często dużych gabarytów oraz konieczności przestawiania wagonów i licznych prac manewrowych generujących duże koszty, których znaczna część jest spowodowana pracą lokomotywy. Aby zmniejszyć te koszty konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i procesowych powodujących bardzo często zmianę całego systemu załadunku lub rozładunku towarów.

W niniejszym artykule zostanie rozważony wariant wykorzystania przeciągarki wagonowej (urządzenia przetokowego) do podciągania wahadeł kolejowych przy magazynie wyrobów gotowych. Opisany system może być wykorzystany zarówno w przypadku załadunku towarów na wagony jak również i ich rozładunku.

System załadunku
W przypadku transportu międzynarodowego bardzo często wykorzystywane są kontenery, które ułatwiają zmianę rodzaju transportu oraz zwiększają bezpieczeństwo ładunku. Kontenery są przewożone za pomocą dwuosiowych wagonów platform typu Ks oraz Kgns. System załadunku towarów do kontenerów najczęściej opiera się o załadunek wózkami widłowymi bezpośrednio z magazynu poprzez rampę załadunkową do kontenerów znajdujących się na wagonach kolejowych. Taki system umożliwia uniknięcie ściągania kontenerów z wagonów i przenoszenia na plac składowania, a więc dodatkowych czynności ładunkowych, jednak z drugiej strony powoduje zablokowanie torów przy magazynie wyrobów gotowych na czas załadunku. Ponadto wymagane jest podstawianie wagonów w formie wahadeł o długości odpowiadającej długości rampy załadowczej i wymaga każdorazowo po załadunku ponownego zamawiania lokomotywy manewrowej do odstawienia wagonów załadowanych i podstawienia kolejnych wagonów z pustymi kontenerami, co generuje znaczne koszty wynikające z długiego czasu pracy lokomotywy.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na podstawienie lokomotywy możliwe jest wykorzystanie urządzenia przetokowego. Zastosowanie urządzenia przetokowego jest możliwe jedynie tam, gdzie występuje odpowiedni układ torowy - torowisko przed i za rampą załadowczą o odpowiedniej długości i niekolidujące z innym torowiskiem i infrastrukturą drogową (umożliwiające postój wagonów bez zakłóceń dla pozostałych procesów transportowych). Ponadto istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków na torowisku - nie może być ono zanieczyszczone, np. poprzez zapylenie, zalanie lub ładunki stałe spadające na torowisko. Montaż urządzenia przetokowego możliwy jest w torach o dobrym ogólnym stanie technicznym. Standard konstrukcyjny toru musi odpowiadać standardowi konstrukcji nawierzchni dla torów klasy 4. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni kolejowej na liniach kolejowych określa instrukcja ID-1 dla torów o rozstawie szyn 1435 mm.
W niniejszym artykule rozważano zabudowę urządzenia przetokowego w torze, tj. wózek holujący bezpośrednio przemieszczający skład wagonów, poruszający się po prowadnicy przymocowanej między szynami na wspornikach z kształtowników stalowych, przemieszczany w obydwie strony (w przód i tył) przy pomocy liny. Zastosowana przeciągarka wagonowa pozwala na przemieszczanie składów o masie do 2000 ton.

 

Artykuł zawiera 15230 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 07 listopad 2018 14:50

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Strony internetowe