logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

HAZOP jako narzędzie kontroli ryzyka w infrastrukturze transportu Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Hazard and Operability Analysis (HAZOP) jest techniką rozpoznania ryzyka, która bada zagrożenia dotyczące problemów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej. HAZOP bazuje na założeniu, że ryzyko wynika ze zdarzeń, które nie przebiegają zgodnie z założeniami, poszukuje ryzyka w odchyleniach od funkcji celu.

Początkowe aplikacje HAZOP dotyczyły niemal wyłącznie zastosowań przemysłowych. Procedury HAZOP wyewoluowały z narzędzi kontroli wewnętrznej i dotyczyły, w pierwotnej formie, ocen gotowych obiektów infrastrukturalnych pod kątem możliwych zagrożeń eksploatacyjnych. Wprowadzone zostały, aby wyeliminować ewentualne problemy związane z bezpieczeństwem, przepisami ppoż., utrzymaniem standardu technicznego wykonania itp. Aktualnie istnieje wiele wariantów technik analizy ryzyka wywodzących i opierających się na HAZOP. Niektóre z tych rozwiązań mogą być wykorzystane dla potrzeb oceny ryzyka w infrastrukturze transportu. Celem artykułu jest zatem ocena przydatności istniejących narzędzi praktycznych służących przeprowadzaniu studiów HAZOP dla potrzeb oceny ryzyka w inwestycjach w infrastrukturze transportu. Ocena ta dokonana została poprzez analizę istniejących procedur dla poszczególnych technik HAZOP i zbadanie możliwości ich aplikacji w fazie planowania, budowy, utrzymania i użytkowania, odnów i likwidacji infrastruktury. Warto zaznaczyć, że większość funkcjonujących metod rozpoznania i oceny ryzyka w infrastrukturze transportu koncentruje się na jego ocenie przed i w trakcie realizacji projektu i odnotować trzeba niedostatek podobnych procedur w fazie eksploatacji infrastruktury. Wnioski z przeprowadzonej oceny różnych technik HAZOP wskazują, że jest to narzędzie pozwalające, przynajmniej częściowo, wypełnić tę lukę.

Ryzyko w infrastrukturze transportu
Ocena ryzyka w infrastrukturze transportu jest działaniem standardowym w fazie inwestycyjnej procesu tworzenia nowej infrastruktury. W fazie tej ocena ryzyka jest wymuszana przez regulacje prawne, ma także duże znaczenie dla ustalenia efektywności planowanej inwestycji. Ryzyko w inwestycji infrastrukturalnej może jednak pojawiać się także na innych etapach jej "cyklu życia". W szczególności długotrwale przejawiać się będzie w fazie operacyjnej, która w zależności od rodzaju obiektu infrastrukturalnego może obejmować od kilku do kilkunastu lat. Istniejące metody oceny ryzyka skupiają się na fazie przedinwestycyjnej, fazie realizacji samej inwestycji. Wynika to z krótkiej perspektywy czasowej ułatwiającej ocenę i zadań stawianych przed analizą ryzyka. W przypadku faz przedinwestycyjnej i inwestycyjnej chodzi o odpowiedź na pytanie, czy inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z harmonogramem i czy będzie zrealizowana w ramach zaplanowanych koszów. Są to pytania kluczowe z punktu widzenia pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ryzyko w fazie inwestycyjnej rodzi bardzo dotkliwe skutki. Jego realizacja przekreśla często możliwość ukończenia budowy infrastruktury. Natomiast faza operacyjna nie generuje ryzyka (z pewnymi wyjątkami - ryzykiem prowadzącym do natychmiastowego zniszczenia obiektu - ryzykiem zawalenia, wybuchu itp.) o tak radykalnym wymiarze. Charakterystyczne jest dla niej rozciągnięcie ryzyka w czasie i jego stosunkowo długa kumulacja. W fazie operacyjnej wyróżnić można typowe elementy ryzyka: ekonomiczne (w tym zwłaszcza niedostatecznych przychodów), bezpieczeństwa, techniczne, personelu, zdarzeń losowych czy siły wyższej. Kluczowe z punktu widzenia możliwości użytkowania infrastruktury staje się to ryzyko, które bezpośrednio wpływa na jakość i bezpieczeństwo wykorzystania infrastruktury transportowej oraz na zapewnienie nieprzerwanego dostępu do infrastruktury, a więc i zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług transportowych. Na te elementy największy wpływ mają te składowe ryzyka, które bezpośrednio wpływają na stan techniczny infrastruktury. Są to najczęściej ryzyko zdarzeń losowych i siły wyższej, bezpieczeństwa i techniczne. Jednocześnie ich skutki pociągają za sobą określone koszty, dlatego wtórnie wpływać mogą na wzrost ryzyka ekonomicznego. Dla zarządcy infrastruktury kluczowym jest więc znalezienie narzędzia umożliwiającego identyfikację i pomiar tego typu ryzyka. Rozwiązaniem sprawdzonym i charakteryzującym się dużą elastycznością umożliwiającą aplikację w zakresie badania infrastruktury w różnych gałęziach transportu jest procedura HAZOP.

 

Artykuł zawiera 23860 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 29 listopad 2018 15:32
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP Intercity inwestuje w wagony restauracyjne

PKP Intercity inwestuje w wagony restauracyjne

Firma PKP Intercity podpisała umowę ze spółką H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu...

Nowa aplikacja mobilna InPost

Nowa aplikacja mobilna InPost

InPost - operator logistyczny, w który zainwestowały jedne z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych Advent International...

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

Grupa GEFCO zainicjowała działalność międzynarodowego centrum do obsługi operacyjnej, kontroli i koordynacji pilnych dostaw lotniczych...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj