Logistyka.net.pl
Ten artykuł jest płatny. Dostęp wyłącznie za opłatą.

GS1 - globalny język biznesu

Koncepcje i strategie logistyczne

Elżbieta Hałas
Instytut Logistyki i Magazynowania - GS Polska

GS - globalny język biznesu
Kod kreskowy jest już w Polsce od 20 lat! W czerwcu 1990 roku Instytut Logistyki i Magazynowania zarejestrował pierwsze firmy uprawnione do kodowania swoich wyrobów kodem kreskowych. 6 spośród nich jest w systemie do tej pory. Od samego początku kody kreskowe świadczyły o dobrej jakości towaru i innowacyjności wprowadzających je firm. Obecnie kody stosuje w Polsce ponad 18 000 przedsiębiorstw i liczba ta nieustannie rośnie.
Gdyby jednak zadać statystycznemu Polakowi pytanie, czym jest system standardów GS, jak funkcjonuje i gdzie w życiu codziennym można się z nim zetknąć, odpowiedzi mogłyby być bardzo różne i najczęściej sugerujące, że nic podobnego w Polsce nie istnieje. Tymczasem każdy z nas, komu kiedykolwiek zdarzyło się robić zakupy na przykład w sklepie jednej z sieci detalicznych, widział na własne oczy jeden z czterech filarów systemu GS. Jest nim właśnie kod kreskowy. Do pozostałych należą: elektroniczna wymiana danych, EPC/RFID, globalna synchronizacja danych (rysunek 1). Kod kreskowy to jednak ciągle najtańszy i najbardziej popularny nośnik danych. Badania na skalę globalną wykazały, że zastosowanie kodów kreskowych dają oszczędności roczne minimum 150 mld USD, co odzwierciedla prawie 6% sprzedaży rocznej 100 największych sieci detalicznych na świecie. kody kreskowe GS wykorzystywane w procesie automatycznej identyfikacji globalne standardy do wymiany ustandaryzowanych dokumentów transakcyjnych drogą elektroniczną środowisko do globalnej synchronizacji danych pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw globalne standardy do identyfikacji i komunikacji, oparte o fale radiowe i Internet
Rys. 1 Filary systemu GS.

Kody kreskowe powstały z myślą o automatyzacji sprzedaży przy kasie, ale wkrótce znalazły szerokie zastosowanie także w produkcji i dystrybucji. Kod sam w sobie nie daje zbyt wielkich korzyści dla przedsiębiorstwa, chyba że stanowi jeden z elementów wspólnego języka biznesu, którym posługują się wszyscy partnerzy w łańcuchu dostaw. Taką gwarancję daje kod kreskowy w Systemie GS
- globalnym języku biznesu.
System GS jest zbiorem międzynarodowych standardów, mających na celu usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw bez względu na branżę. Należy wyraźnie podkreślić, że system
GS nie jest rozwiązaniem informatycznym, ale zbiorem standardów w zakresie identyfikacji i komunikacji. Podstawę systemu GS stanowią unikalne w skali świata numery, służące identyfikacji jednostek handlowych i logistycznych, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych. Numery te można zapisać zarówno w kodzie kreskowym jak i znaczniku radiowym. Dane zawarte w kodzie, jak i związane z identyfikowanym obiektem, można także przekazywać pomiędzy partnerami za pomocą elektronicznych komunikatów handlowych, rezygnując z ich papierowych odpowiedników.
Powiązanie tagu radiowego z Internetem i wykorzystanie stan-
dardowych aplikacji sieci EPC Global pozwala śledzić przemieszczanie się produktów w łańcuchu dostaw.
W celu usprawnienia relacji biznesowych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw możliwa jest synchronizacja danych o produktach w skali świata, dzięki której wszyscy partnerzy handlowi posiadają w swoich systemach spójne dane o konkretnej jednostce w tym samym czasie. Te wszystkie możliwości są także już dostępne w Polsce dla każdego uczestnika systemu GS.

System GS to ponad 1 000 000 przedsiębiorstw z 150 krajów na całym świecie oraz 5 mld wykonywanych dziennie transakcji.
Na świecie systemem GS zarządza organizacja GS z siedzibą w Brukseli i Stanach Zjednoczonych. Na poziomie krajowym za zarządzaniem systemem i wdrażanie jego standardów są odpowiedzialne tak zwane organizacje krajowe GS. W Polsce nad właściwym funkcjonowaniem systemu czuwa Instytut Logistyki i Magazynowania oraz powoływana raz na 3 lata Rada Użytkowników Systemu GS. Od 20 lat Instytut stara się wspierać swoich użytkowników zakresie adaptowania nowych technologii.
Organizacja bacznie obserwuje zmiany zachodzące na rynku i stara się dostosować do zmieniających potrzeb swoich uczestników. 30 lat temu zaczynała od kodów kreskowych, po ponad 10 latach podjęła decyzję od wejściu w obszar elektronicznej gospodarki i standardów dla dokumentów transakcyjnych, 7 lat temu zaangażowano się w technologię RFID, 4 lata temu zaczęła przygotowywać rynek na nowe symboliki kodów kreskowych GS Data Bar, a od 2 lat pracuje nad standardami informacyjnymi w technologiach mobilnych.
Jakie zastosowania mogą mieć kody kreskowe w telefonach komórkowych? Dzisiaj najczęściej wykorzystywane są do kodowania adresów stron internetowych i wizytówek na materiałach reklamowych. Wydaje się jednak, że to właśnie kody kreskowe GS, z uwagi na swoją powszechność i wiarygodność, mają największą szanse, aby stać się kluczem do komunikacji z konsumentem.
Już w niedalekiej przyszłości umożliwią dostęp do specjalizowanych systemów informacyjnych zawierających szczegółowe informacje o produkcie, jego składnicach, pochodzeniu czy cechach sprawdzających autentyczność produktu. Konsument fotografując taki kod swoim aparatem telefonicznym będzie mógł szybko uzyskać dostęp do wiarygodnych danych oraz skojarzone z produktem oferty i rabaty. Producentom stworzy to możliwość ciągłego monitorowania preferencji klienta i kierowanie reklam do użytkowników telefonów zgodnie z ich osobistymi preferencjami. Umiejętność dialogu z ostatecznym konsumentem stanie się jednym z podstawowych czynników sukcesu w biznesie. Nowy konsument będzie chciał być lepiej poinformowany i będzie świadomy swoich praw i możliwości. Dzięki technologiom mobilnymi i internetowym będzie miał szeroki dostęp do wszelkich ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. To stawia zupełnie nowe wyzwania przed GS i „starym” kodem kreskowym”. Życzymy mu kolejnych zwycięskich 20 lat w Polsce.

1 Dr inż. E. Hałas jest Kierownikiem Centrum GS Polska w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Pełnomocnikiem Dyrektora ILiM ds. Systemu GS (przyp. red.).
Logistyka 2/2010