Zaloguj się

Co GS1 ma do zaoferowania w obszarze transportu

  •  Piotr Frąckowiak
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Co GS1 ma do zaoferowania w obszarze transportu

System GS1 w transporcie i logistyce
System GS1 oferuje szereg narzędzi i rozwiązań do zastosowania w obszarze transportu i logistyki. Należą do nich między innymi takie narzędzia, jak: globalny identyfikator przesyłki i wysyłki, standardowe kody kreskowe czy tagi radiowe, etykieta logistyczna, jak również elektroniczne komunikaty do wymiany informacji i danych.

Całość oferty GS1 ilustruje rysunek 1.

Identyfikatory GS1 są kodowane w standardowych symbolikach GS1, w tym szczególnie w kodzie GS1-128 i drukowane na etykiecie logistyczno - transportowej. Identyfikatory można zapisać także w znacznikach radiowych oraz wykorzystać w elektronicznej wymianie danych, na przykład w takich dokumentach, jak zlecenia transportu czy faktura.
Na bazie identyfikatorów i nośników danych możliwe jest konstruowanie szeregu rozwiązań i usług, takich, jak: systemowa współpraca partnerów w łańcuchach dostaw od zamówienia do płatności za zrealizowane usługi, śledzenie ruchu i pochodzenia produktów (traceability), zarządzanie danymi o przedmiotach wymiany towarowej, itd. Dzięki temu łatwiejsze jest osiągnięcie zwiększonej wydajności procesów i bezpieczeństwa klientów poprzez umożliwienie efektywnej komunikacji pomiędzy nadawcą przesyłki, a dostawcą usług logistycznych.

Identyfikatory GS1 dla sektora TSL
W sektorze TSL może być wykorzystywanych większość identyfikatorów GS1, jednak szczególne znaczenie mają trzy z nich:

  • SSCC (Serial Shipping Container Code) - Seryjny Numer Jednostki Logistycznej
  • GSIN (Global Shipment Identification Number) - Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki
  • GINC (Global Identification Number for Consignment) - Globalny Identyfikator Przesyłki.

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej - SSCC
SSCC jest unikalnym w skali świata 18-cyfrowym numerem jednostki logistycznej. Jednostki logistyczne są jednostkami utworzonymi dla celów transportu i dystrybucji. SSCC stanowi fundament w śledzeniu fizycznego przepływu jednostek logistycznych i związanego z nim przepływu informacji biznesowych w ramach jednej firmy oraz pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami, w całym łańcuchu dostaw. Użycie numeru SSCC do identyfikacji poszczególnych jednostek logistycznych ułatwia przeładunek kompletacyjny (cross docking), śledzenie trasy wysyłek, automatyczne przyjęcia dostaw, itp. Numer SSCC przedstawia się w kodzie kreskowym GS1-128, przy użyciu Identyfikatora Zastosowania 00. Przykład zakodowanego numeru SSCC ilustruje rysunek 2.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w środa, 31 październik 2012 12:44
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe