logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Jaką wartość brać pod uwagę przy obliczaniu odszkodowania za szkodę w towarze?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Jaka wartość produktu powinna być przedmiotem roszczenia reklamacyjnego klienta w przypadku uszkodzenia produktu - czy wartość, po której klient zakupił produkt będący przedmiotem reklamacji czy wartość, po której ten produkt sprzedaje?

Odpowiedź eksperta: W przewozie krajowym podstawowym przepisem odnoszącym się do kwestii wysokości odszkodowania z tytułu szkody transportowej jest art. 80 ust. 1 ustawy prawo przewozowe, zgodnie z którym: Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: 

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo 
2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź 
3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

2. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 1, wysokość tę ustala rzeczoznawca. 


Powyższe kryteria powinny być stosowanie w ściśle określonej kolejności. Jeżeli istnieje rachunek (faktura) sprzedawcy, nie ma zasadniczo możliwości stosowania pozostałych kryteriów ustalenia wysokości odszkodowania, w tym także przez powołanie rzeczoznawcy. Za wyjątkiem sytuacji, gdy wartość przesyłki została zadeklarowana, przepisy ustawy nie przewidują bowiem możliwości prowadzenia dowodu na okoliczność innej wartości przesyłki niż wynikająca z treści rachunku czy faktury. Dotyczy to także sytuacji, gdy pomiędzy wartością przesyłanego towaru a ceną podaną na fakturze występują oczywiste rozbieżności. Chodzi w szczególności o przewozy towarów przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej lub wiązanej, gdzie sprzedawca celowo decyduje się na sprzedaż towaru po niższej cenie od jego wartości […] (tak: Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Opublikowano: LEX, 2014).

Podstawowym sposobem ustalenia wysokości odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki, mającym zastosowanie w niniejszej sprawie, stanowi cena podana w rachunku sprzedawcy lub dostawcy. Przewóz towarów odbywa się bowiem najczęściej w wykonaniu innej umowy prawa cywilnego (sprzedaży, dostawy, itp.), tj. umowy, w konsekwencji której następuje zbycie towaru, której towarzyszy wystawienie dokumentu handlowego określającego w sposób obiektywny cenę za towar. Choć ustawa tego wprost nie stanowi, należy przyjąć, że chodzi o rachunek (fakturę) towarzyszący przesyłce (tj. istniejący w momencie nadawania przesyłki do przewozu), i to wyłącznie w relacji handlowej, dla wykonania której została zawarta umowa przewozu (tak D. Ambrożuk, Ustalenie wysokości..., s. 128–129).

Wniosek:
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że jeżeli zleceniodawca sprzedaje produkt, i do uszkodzenia dojdzie w transporcie między zleceniodawcą a klientem, to ceną braną pod uwagę powinna być cena, po której zleceniodawca sprzedaje towar w danym momencie, a nie cena po której jakiś czas temu towar zakupił. Podobnie na gruncie Konwencji CMR, zgodnie z art. 23 ust. 1, odszkodowanie oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu. Skoro zatem zleceniodawca sprzedaje towar po niższej cenie niż wcześniej go kupił, to do ustalenia odszkodowania powinna być brana ta nowa, niższa cena.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 listopad 2016 14:28
Maurycy Kieruj

Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu, poprzednio inspektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajmujący się wymianą informacji podatkowych, obecnie od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów jak i wspierając w sporach i problemach nieuniknionych przy prowadzeniu biznesu na duża skalę. Biegle posługuje się językiem angielskim.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Ruszyła rozbudowa Goodman Poznań Airport Logistics Centre

Ruszyła rozbudowa Goodman Poznań Airport Logistics Centre

Duńska firma LiNA Medical, specjalistyczny producent rozwiązań dla elektrochirurgii i chirurgii laparoskopowej, rozszerzy działalność w...

JF Hillebrand na świecie i w Polsce - wczoraj i…

JF Hillebrand na świecie i w Polsce - wczoraj i dziś

JF Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, w tym...

UPS i Izba Gospodarki Elektronicznej łączą siły, by pomóc polskim…

UPS i Izba Gospodarki Elektronicznej łączą siły, by pomóc polskim detalistom wykorzystać potencjał e-commerce

UPS i Izba Gospodarki Elektronicznej ogłosiły nową współpracę, której celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców w...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.


Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj