logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Ujawnianie ofert na giełdzie transportowej przez byłego pracownika

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Trójka pracowników pewnej firmy odeszła z pracy. Złożyli wypowiedzenie 3 miesiące wcześniej, a szef zgodził się zwolnić ich ze świadczenia pracy. Okazało się, ze ten czas pracownicy wykorzystali na kontaktowanie się z klientami firmy i publikowanie na giełdzie transportowej ofert, które otrzymała firma, z której odeszli. Pracownicy nie mają podpisanej umowy o zakazie konkurencji. Co można z tym zrobić?

Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim należy zacząć od wezwania do natychmiastowego zaprzestania naruszenia zasady uczciwej konkurencji i ujawniania tajemnicy służbowej. Należy podkreślić, iż zakaz konkurencji oznacza zakaz konkurowania z firmą na tym samym rynku. Skoro nie ma podpisanej umowy, to pracownicy mogą założyć konkurencyjną firmą i współzawodniczyć z dawnym pracodawcą o klientów.

Natomiast czym innym jest wykorzystywanie ofert, które firma otrzymała. Oferty złożone firmie stanowią jej tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich ujawnianie, wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej i wyrządzanie tym samym szkody dawnemu pracodawcy, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zakaz przekazywanie, ujawniania lub wykorzystania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w przypadku byłych pracowników wiąże przez okres trzech lat od ustania ich stosunku pracy.

Co więcej, byli pracownicy ujawniając lub wykorzystując informacje, poznane w związku z pełnionymi funkcjami, wykonywaną pracą lub działalnością gospodarczą dopuszczają się przestępstwo ujawnienia tajemnicy służbowej, zgodnie z przepisem art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny. Można więc złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Kolejnym krokiem jest wystąpienie na drogę sądową, gdzie dawny pracodawca może domagać się odpowiedniego odszkodowania. Wówczas trzeba byłoby wykazać ile ofert zostało ujawnionych i ile firma z tego tytułu straciła, czyli wyliczyć marżę po odjęciu kosztów związanych z przewozem.

 

Podstawa prawna: 

Ostatnio zmieniany czwartek, 16 luty 2017 08:53
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Newsletter

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.


Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod kierownictwem prof. ALK dr hab. Tomasza Szanciło. Prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych wyżej wymienionej tematyce.


 

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj