logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Kto powinien zarejestrować się w rejestrze EORI?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Firma, zarejestrowana w Chile, planuje wysłać transport z Polski do Chile. W związku z tym przedstawiciel firmy chciałby wystąpić o przyznanie numeru EORI. Czy taki numer może być wystawiony na firmę zagraniczną bez adresu w Polsce i bez standardowego polskiego NIP-u?

Odpowiedź eksperta: Numer EORI został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2009 r. Stanowi on jeden z elementów elektronicznego środowiska tworzonego w ramach programu e-Customs, dotyczącego identyfikacji cła i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy i sprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej. EORI to skrót od ang. Economic Operators’ Registration and Identification, co oznacza Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Aktualnie EORI swoją podstawę prawną posiada w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (UKC). Zgodnie z jego brzmieniem przedsiębiorcy, mający siedzibę na obszarze celnym Unii, są zobowiązani do zarejestrowania się; rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W szczególnych przypadkach przedsiębiorcy niemający siedziby na obszarze celnym Unii są zobowiązani do zarejestrowania się; rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na miejsce, w którym przedsiębiorcy po raz pierwszy składają deklarację, zgłoszenie lub wniosek o wydanie decyzji.

Ważnym jest, że przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać numer EORI i korzystać z niego we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych dokonywanych na obszarze Unii Europejskiej, gdzie taki identyfikator jest wymagany. Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i zamierza dokonywać odpraw celnych w Polsce, to jest on zobowiązany do posiadania numeru EORI. Zgodnie z procedurą numer ten można uzyskać zarówno drogą elektroniczną poprzez platformę PUESC, jaki i drogą papierową. We wniosku należy podać przede wszystkim:

-    rodzaj podmiotu,
-    jego obszar działania,
-    numer TC,
-    formę prawną,
-    pełną nazwą firmy jak i nazwą skróconą,
-    datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-    adres siedziby firmy i adres do korespondencji,
-    konta bankowe,
-    kanały komunikacyjne,
-    oświadczenia (w trybie odpowiedzialności karnej dot. prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na publikację danych na stronach KE oraz wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną),
-    adres e-mail, na który ma być przesłana informacja o nadanym numerze EORI.

Do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. W sytuacji, gdy jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT wystarczy przedłożenie potwierdzenia nadania numeru NIP. Dodatkowo należy dodać tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz dokument poświadczający prawo do reprezentowania wnioskodawcy - jeśli działa jako przedstawiciel. Ostatnim elementem jest dołączenie poświadczenia uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa, które aktualnie wynosi 17 zł.

Brak przedłożenia wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że nadany numer EORI będzie miał charakter tymczasowy, a urząd wezwie do uzupełnienia braków w terminie kolejnych 30 dni pod rygorem jego dezaktywacji.


Podstawa prawna:


Stan prawny publikacji (data): 2017-10-09

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 październik 2017 11:39
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Newsletter

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.


 

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj