logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Konferencja "Nowe Prawo Pocztowe 2016"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2016-11-21

Data zakończenia: 2016-11-21

Miejsce konferencji: Warszawa

Organizator: Adventure Consulting Sp. z o.o.

 Prawo nowoczesnych dostaw i cyfryzacja usług komunikacji.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe 2016" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, marketingu bezpośredniego oraz e-commerce w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Rynek pocztowy i kurierski w erze cyfryzacji. Wyzwania strategiczne i regulacyjno-prawne.

Czy polski rynek i operatorzy przygotowani są do wyzwań, jakie niesie cyfryzacja usług komunikacji i budowa transgranicznego rynku dostaw ? O wyzwaniach strategicznych i regulacyjno-prawnych rynku pocztowego i kurierskiego, a także projektach nowych regulacji mówić będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Jednolity Rynek Cyfrowy, Jednolity Rynek Dostaw oraz Jedwabny Szlak 2.0. uwarunkowania regulacyjno-prawne i  kontraktowe.

Przyjrzymy się na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej nad regulacjami dot. budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego i Jednolitego Rynku Dostaw. Zastanowimy się czy trwające właśnie negocjacje nad transatlantyckimi porozumieniami o wolnym handlu z USA (TTIP) oraz Kanadą (CETA) przyczynią się do stworzenia transatlantyckiego rynku cross-border eCommerce i jak to wpłynie na rynek polski.

Jedwabny Szlak 2.0 to szansa dla krajowych i regionalnych dostawców (firm pocztowych, kurierskich i logistycznych). Warunkiem sukcesu są jednak dobrze sporządzone umowy. Zaproszeni eksperci omówią specyfikę relacji kontraktowych z podmiotami z Państwa Środka, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów logistycznych.

Cyfryzacja usług komunikacji a rynek pocztowy, kurierski i e-commerce.

Głównym wyzwaniem biznesowym i regulacyjno-prawnym rynku pocztowego jest postępująca cyfryzacja usług komunikacji. Od lipca 2016 roku obowiązuje rozporządzenie eIDAS, które wprowadza jednolity model e-identyfikacji na terenie całej UE i otwiera nowy rozdział w rozwoju transgranicznego sektora e-usług. W październiku weszła w życie ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, która otwiera nowy etap budowy eAdministracji. Przed nami proces elektronizacji postępowań sądowych i cyfryzacji relacji z administracją publiczną.

O wyzwaniach regulacyjno-prawnych cyfryzacji usług komunikacji i jej wpływie na rynek pocztowy, kurierski, eCommerce i marketingu bezpośredniego dyskutować będą prawnicy i eksperci z dziedziny prawa nowoczesnych technologii, a także przedstawiciele operatorów pocztowych i kurierskich. 

Prawne aspekty obsługi eCommerce

Z roku na rok rośnie znaczenie obsługi eCommerce w przychodach firm kurierskich i pocztowych, rosną również oczekiwania firm eCommerce i e-klientów. Rodzi to coraz więcej sporów i wątpliwości prawnych. Zaproszeni prawnicy odpowiedzą na pytania m.in. o zakres odpowiedzialności dostawcy w transakcjach eCommerce, uwarunkowania prawne obsługi zwrotów, zakres odpowiedzialności podwykonawców, obowiązki prawne dostawców w transakcjach transgranicznych i inne istotne wątpliwości prawne.

Postępowania reklamacyjne w działalności pocztowej i kurierskiej.

Coraz większa konkurencja, transgraniczność usług, nowe modele dostaw, rosnące wymagania klientów z sektora eCommerce generują wiele problemów prawnych i sporów na linii: sprzedawca-dostawca-odbiorca.

Zaproszeni eksperci szczegółowo zanalizują główne problemy prawne w zakresie reklamacji usługi pocztowej, kurierskiej oraz przesyłki towarowej.

Usługi kurierskie i paczkowe w erze rozwoju eCommerce.

Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie krajowym i transgranicznym usługom kurierskim i paczkowym. Zaproszeni eksperci zanalizują główne problemy prawne działalności kurierskiej na gruncie prawa europejskiego i polskiego, m.in. zasady świadczenia usług w różnych porządkach prawnych, odpowiedzialność podwykonawców i operatorów za świadczenie usług, regulacje dot. ochrony praw użytkowników.

Sektor pocztowy a prawo zamówień publicznych i prawo konkurencji.

Kryterium ceny czy również kryteria społeczne w zamówieniach publicznych? Jakimi kryteriami powinien się kierować sektor publiczny w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych na usługi pocztowe. Zaproszeni eksperci-prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, konkurencji i rynków regulowanych przeanalizują m.in. kwestie ofert cenowych i ochrony konkurencji w trakcie przetargów publicznych oraz szczegóły ostatniej nowelizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Prawo marketingu bezpośredniego i marketing automation. Główne wyzwania prawne.

W czasach wielokanałowości przekazu marketingowego - firmy marketingu bezpośredniego i e-marketingu gromadzą ogromne ilości danych o klientach krajowych i zagranicznych. Rosnąca ilość coraz bardziej restrykcyjnych i szczegółowych regulacji prawnych czyni z tej działalności swoisty bieg przez tor przeszkód.  Nasi eksperci omówią najważniejsze regulacje i wątpliwości prawne występujące w praktyce firm zajmujących się marketingiem bezpośrednim i e-marketingiem.

W trakcie konferencji wygłoszą prelekcje lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., operatorów alternatywnych, firm kurierskich, firm z sektora marketingu bezpośredniego, organizacji branżowych oraz  przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii. 

Informacje i zgłoszenia na konferencję: http://www.adventure.pl/prawo_pocztowe_2016_wstep.php

 

 

 

 

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford…

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford

Ebrex Polska przedłużyła umowę do 2024 roku na zarządzanie działaniami związanymi ze składowaniem części zamiennych...

Standardy GS1 w wojsku

Standardy GS1 w wojsku

30 listopada 2018 roku z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej szef Zarządu Logistyki P4 płk dr...

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj