Logo
Wydrukuj tę stronę

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Praktyczne omówienie zasad działania Platformy Elektronicznego Fakturowania

Szkolenie realizuje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, który na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nadzorował powstanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Platforma powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów z zakresu elektronicznego fakturowania. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad działania platformy PEF od strony praktycznej.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:
- zakładania kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania,
- budowania struktury kont dla konkretnej organizacji,
- zasad obsługi faktur i innych dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Platformy.

W trakcie szkolenia trenerzy będą odpowiadać na pytania i wątpliwości, które umożliwią wykorzystanie zdobytej podczas szkolenia wiedzy w praktyce.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- będzie znał podstawowe funkcje Platformy Elektronicznego Fakturowania,
- będzie potrafił utworzyć konto na PEF i wiedział jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi modelami rejestracji kont,
- będzie potrafił obsługiwać dokumenty przesyłane/odbierane za pośrednictwem PEF.

Więcej informacji...

© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania