logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

reguły (modele) decyzji w zarządzaniu zapasami

decision rules in inventory control

Zarządzanie zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnegoopiera się na podejmowaniu dwóch decyzji:
- określeniu wielkości partii dostawy (zamówienia),
- określeniu terminu złożenia zamówienia.
Przyjmując założenie, że zarówno wielkość zamówienia, jak i okres pomiędzy składaniem kolejnych zamówień mogą być stałe lub zmienne, wyodrębniono cztery reguły (modele) tych decyzji:
- reguła QR - stała wielkość partii (Q), zmienny okres pomiędzy składaniem zamówień (R);
- reguła QT - stała wielkość partii (Q), stały okres pomiędzy składaniem zamówień (T);
- reguła SR - zmienna wielkość partii (S), zmienny okres pomiędzy składaniem zamówień (R);
- reguła ST - zmienna wielkość partii (S), stały okres pomiędzy zamówieniami (T).
Użyte symbole związane są z określonymi zasadami postępowania:
- Q - zamawiaj partię o wielkości Q;
- S - zamawiaj ilość, która po dostawie uzupełni zapas do poziomu S;
- R - zamawiaj, kiedy stan zapasu spadnie do wyznaczonego poziomu R;
- T - zamawiaj w stałych odstępach czasu T.
Zob. modele określania wielkości partii, zapotrzebowanie niezależne.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj