logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
centrum kompletacyjne

cross-docking centre

Centrum dystrybucji, w którym odbywa się magazynowanie wraz z różnymi formami przeładunku kompletacyjnego dla dopasowania bieżących dostaw do potrzeb popytu towarów przez określonych odbiorców.
centrum dystrybucji

distribution centre

Jednostka organizacyjna zajmująca się magazynowaniem towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów.
centrum grupujące

groupage centre

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzanie konsolidacji lub rozdzielania materiałów według wymagań odbiorców.
centrum kompletacyjno-montażowe

order picking centre

Miejsce, w którym odbywa się magazynowanie części i podzespołów od różnych dostawców oraz montaż wyrobów gotowych według określonych potrzeb odbiorców.
centrum logistyczne

logistics centre

Obiekt przestrzenie-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
UN/CEFACT

United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu
analiza wejście-wyjście, analiza WE/WY

input/output analysis, I/O analysis

Analiza wzajemnych stosunków między zmiennymi, mającymi decydujący wpływ na procesy produkcyjne i dystrybucyjne w centrum produkcyjnym, w centrum dystrybucyjnym, w gałęzi przemysłu, w sektorze i/lub w całej firmie, a dotycząca wpływających i wypływających towarów niezbędnych dla wyżej wymienionych procesów.
oddział

establishment

Wydzielona część przedsiębiorstwa zlokalizowana w określonym miejscu, np. centrum dystrybucji, zakład produkcyjny.
wspólne zarządzanie zapasami

Co-Managed Inventory - CMI

Dostawcy i odbiorcy wspólnie redukują poziom zapasów, utrzymując i rozwijając dostępność produktów w łańcuchu dostaw. Partnerzy handlowi wymieniają oraz omawiają prognozy sprzedaży oraz plany promocyjne w celu precyzyjnego określenia poziomu zapasu w centrum dystrybucyjnym odbiorcy.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj