logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konosament "czysty"

clean bill of loading

Konosament nie zawierający żadnych zastrzeżeń dotyczących widocznego stanu przeznaczonych do transportu towarów (przepisy haskie). Nie zawiera on również żadnych dodatkowych klauzul wskazujących wyraźnie na wadliwy stan towarów czy opakowań (Rezolucja Międzynarodowej Izby Spedycyjnej - Resolution of the International Chamber of Shipping - ICS, 1951).
konosament

bill of loading - B/L

Dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu ...

Więcej ...

konosament lotniczy

airway bill

Zob. list przewozowy lotniczy.
konosament w transporcie wodnym śródlądowym

inland waterways bill of loading

Zbywalny dokument transportowy wystawiony na konkretną, nazwaną osobę, na zlecenie lub okaziciela, podpisany przez przewoźnika i przekazywany nadawcy po otrzymaniu towarów.
list gwarantujący odszkodowanie

letter of indemnity

Pisemne oświadczenie, w którym jedna ze stron zobowiązuje się zrekompensować stronie drugiej koszty i konsekwencje związane z jakimś przedsięwzięciem. Wystawienie listu gwarancyjnego ma niekiedy miejsce w przypadkach, kiedy nadawca chce otrzymać "czysty" konosament, podczas gdy przewoźnikowi nie wolno takiego wystawiać.
list przewozowy lotniczy

airway bill

Dokument wystawiony przez - albo w imieniu - przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przez niego towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, dotyczącej przewozu towarów samolotem. Inna nazwa: konosament lotniczy - LLP/AWB.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj