logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
częstotliwość wysyłek

shipping frequency

Liczba wysyłek do określonego miejsca przeznaczenia w ustalonej jednostce czasu.
znak wysyłkowy

shipping mark

Znak na pojedynczych opakowaniach wskazujący odbiorcę, miejsce przeznaczenia oraz podający dodatkowe informacje dotyczące transportu i transakcji.
zlecenie wysyłkowe

shipping order

Polecenie wysłania konkretnych towarów do klienta, wraz ze wszystkimi istotnymi danymi dotyczącymi tych towarów, takimi jak: numer, opis, rodzaj transportu itd.
właściwa nazwa przesyłki

proper shipping name

Nazwa, której należy użyć w celu opisania danych towarów na wszystkich dokumentach, w razie potrzeby - na samych towarach.
SSCC

Serial Shipping Container Code

Zob. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, tablica rejestracyjna.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Logistycznej)

Serial Shipping Container Code

Identyfikator GS1 służący unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (np. wysyłko­wych, transportowych), wykorzystujący 18-cyfrową standardową strukturę numeru GS1 - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej; Zob. tablica rejestracyjna, SSCC.
nota wysyłkowa

shipping note

Dokument przekazany przez nadawcę lub jego agenta przewoźnikowi, organizatorowi transportu multimodalnego zarządzającemu terminalem lub innym władzom przyjmującym ładunek, informujący o oferowanych do transportu ładunkach eksportowych i zawierający niezbędne pokwitowania oraz deklaracje odpowiedzialności.
jednostka wysyłkowa

shipping unit

Zob. jednostka logistyczna.
instrukcja wysyłkowa

shipping instruction

Dokument podający szczegóły dotyczące ładunku i wymagań eksportera w zakresie jego przemieszczania.
etykieta logistyczna

logistics label, shipping label

Oznaczenie indywidualne jednostki logistycznej, zwane też etykietą transportową lub etykietą wysyłkową.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj