logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
budowla magazynowa

storage facility

Konstrukcja inżynierska zaprojektowana i wykonana w sposób, który spełnia wymagane warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności procesu magazynowego oraz zabezpiecza wymagane przez zapasy warunki przechowywania. Grupy budowli magazynowych: otwarte, półotwarte, zamknięte.
składowanie w układzie blokowym

block storage

Ułożenie zapasów bez zachowania bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu lub ich stosu.
składowanie w układzie rzędowym

storage in rows

Ułożenie zapasów z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu.
składowisko

storage yard, stockyard, storage area, stacking yard

Zob. plac składowy.
strefa składowa

storage zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla składowania oraz kompletacji przechowywanych towarów.
urządzenia do składowania

storage appliances

Konstrukcje przeznaczone do ułożenia, oparcia lub zawieszenia zapasów w procesie magazynowania w budowlach magazynowych (PN-78/M-78330 ze zmianami).
warunki przechowywania

storage conditions

Zbiór wymagań przechowalniczych w zakresie dopuszczalnych temperatur i wilgotności względnych powietrza w magazynie, częstotliwości wymiany powietrza, możliwości wspólnego przechowywania zapasów, dopuszczalnego przechowywania, określające również wymagania dla budowli magazynowej i sposobu składowania.
wysokość składowa w magazynie

storage height

Wysokość, do której możliwe jest składowanie zapasów w budowli magazynowej.
wysokość składowania w magazynie

storage height

Faktycznie wykorzystywana część wysokości składowej.
wysokość użytkowa magazynu

usable storage height

Wysokość mierzona w świetle między podłogą budowli magazynowej a najniżej położonym elementem stropu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj