logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
CRP

Capacity Requirements Planning

Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
potencjał rezerwowy

safety capacity

Nadwyżka potencjału utworzona celowo, np. w celu zabezpieczenia się przed skutkami nagłego wzrostu popytu. Zasoby tworzące potencjał rezerwowy są z zasady wyłączane z bieżącej eksploatacji.
potencjał wyliczony

rated capacity

Wielkość określona w wyniku wyliczenia potencjału. Zob. wyliczenie potencjału.
rezerwacja potencjału u dostawcy

capacity buying

Porozumienie, za pomocą którego odbiorca rezerwuje część potencjału dostawcy w określonym przedziale czasu w celu wykonywania produkcji (usług) na swoje potrzeby. Odbywa się to na podstawie składanych przez odbiorcę zamówień określających szczegółowo wielkości i terminy dostaw.
symulacja potencjału

capacity simulation

Technika służąca do określania, czy potencjał jest wystarczający do realizacji opracowanego planu produkcji przed jego zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji. Opiera się zwykle na analizie potencjału wybranych zasobów. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
udźwig nominalny wózka jezdniowego

nominal lifting capacity of a truck

Ustalona przez producenta masa ładunku, jaką wózek gotowy do pracy może bezpiecznie podnieść na określoną wysokość, przy położeniu środka ciężkości określonym dla tegoż udźwigu.
udźwig zredukowany wózka jezdniowego

reduced lifting capacity of a truck

Ustalona przez producenta masa ładunku, jaką wózek gotowy do pracy może bezpiecznie podnieść powyżej wysokości ustalonej dla udźwigu nominalnego, przy określonym położeniu środka ciężkości, jeżeli konstrukcja to umożliwia.
wstępne planowanie zapotrzebowania potencjału

rough-cut capacity planning - RCCP

Nazwa używana na określenie etapu kontrolnego, odpowiadającego planowaniu zapotrzebowania zasobów, realizowanego po opracowaniu głównego harmonogramu produkcji. Zob. główny harmonogram produkcji, planowanie zapotrzebowania zasobów.
wyliczenie potencjału

capacity calculation

Określenie wielkości potencjału poszczególnych ośrodków potencjału w określonym momencie dla pewnego przedziału czasu. Zob. ośrodek potencjału.
Wymagany potencjał

required capacity

Sumaryczna wielkość potencjału konieczna do wykonania określonego wyrobu (suma koniecznego potencjału wszystkich wymaganych zasobów). Wyrażana najczęściej w miarach naturalnych (godziny normowane, metry kwadratowe), czasem wartościowo.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj